Z porady predsedov, podpredsedov a riaditeľov (video)

V Banskej Bystrici sa 29. novembra uskutočnila posledná tohtoročná porada predsedov, podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ. Predseda SPPK Emil Macho informoval zúčastnených o aktuálnych aktivitách komory pri príprave Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
 
 
Hovoril o účasti a systéme práce zástupcov SPPK v pracovných skupinách COPA COGECA, skupinách pre občiansky dialóg pri Európskej komisii i aktivitách v Konzorciu z Českou republikou. Predseda SPPK sa vo svojom príhovore tiež zameral na dôležitú tému ohľadom definície skutočného farmára a dotkol sa aj štátnej pomoci v podobe zelenej nafty a nášho záujmu o spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov z tohto opatrenia.
 
Na porade predsedov podpredsedov a riaditeľov RPPK a RKŠ vystúpili aj hostia Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR a Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch s aktuálnymi informáciami z rezortu.
 
 
Jaroslav Gudába hovoril najmä o príprave strategického plánu SPP, o harmonograme jednotlivých rokovaní a schvaľovaní.
 
Juraj Kožuch informoval o žiadateľoch o priame platby. Pozitívne hodnotil zavedenie a fungovanie GSAA a dotkol sa aj témy štátnej pomoci vo forme zelenej nafty.
 
 
V úplnom závere porady sa zúčastneným prihovoril aj poľnohospodársky analytik Jaromír Matoušek z UniCredit Bank, ktorý v krátkosti zanalyzoval poľnohospodárske prostredie na Slovensku.
 
Pozrite si aj krátky videozostrih

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce