Rozhovory v Košiciach

Košický informačný deň predsedu SPPK Emila Macha sa začal odpočtom toho, čo nám vstup do Európskej únie a Spoločná poľnohospodárska politika dali pre domáci agropotravinársky sektor a čo nám z neho vzali.
 
 
SPP priniesla pre Slovensko väčšiu stabilitu pre poľnohospodárov, istotu určitej úrovne príjmov. Už dnes je však isté, že sme nevyužili potenciál SPP. Od nášho vstupu do EÚ máme v porovnaní s okolitými krajinami nízke spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, neimplementovali sme niektoré potrebné opatrenia a rovnako sme nevyužili dve programovacie obdobia v rámci programu rozvoja vidieka. Podčiarknuté – slovenské agropotravinárstvo znížilo svoju konkurencieschopnosť a sebestačnosť.
 
Dnes, keď sa tvorí nová Spoločná poľnohospodárska politika na obdobie rokov 2021-2027, je mimoriadne dôležité mať načas pripravený Strategický plán k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Uviedol v úvode košickej diskusie predseda SPPK Emil Macho. Prioritné body sú viaceré – ide najmä o správne nastavenie pojmu skutočného poľnohospodára či otázku stropovania.
 
„Bez ohľadu na to, či budeme, alebo nebudeme presúvať finančné zdroje medzi piliermi, II. pilier musí byť hlavne o posilnení neprojektových podpôr. Ak máme hovoriť o definícii skutočného poľnohospodára, tak je potrebné spojiť ju s povinnou registráciou žiadateľov o priame platby a zákonom o poľnohospodárstve“, uviedol E. Macho.
 
Diskusia
 
 
Poľnohospodári sa v Košiciach v rámci košického informačného dňa pýtali aj na podobu budúcoročného systémového opatrenia zelená nafta. SPPK preferuje, aby dve tretiny finančných prostriedkov išli pre živočíšnu a tretina pre špeciálnu rastlinnú výrobu.
 
Poľnohospodári z východu Slovenska sa zaujímali aj o riešenie ANC oblastí, či možný presun finančných prostriedkov medzi piliermi.
 
Podľa predsedu SPPK je na škodu veci, že na informačný deň neprišli aj nečlenovia komory a najmä nespokojní poľnohospodári z regiónu.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce