O pive a slade s novinármi

Stretnutia sa zúčastnili novinári a redaktori, ktorí dlhodobo spracovávajú informácie o slovenskom sladovníckom a pivovarníckom priemysle.
 
 
Prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd v úvode predstavila obe odvetvia, ktoré významnou mierou pozitívne ovplyvňujú agropotravinársky sektor a tým ekonomiku Slovenska.
 
Pivovarnícky a sladovnícky trh na Slovensku tvorí v súčasnosti 68 pivovarov a 7 sladovní. Celková výroba sladu dosiahla za minulý rok 243 tisíc ton. Z tohto množstva sa 13% celkovej produkcie sladu umiestňuje na slovenskom trhu, zvyšok putuje do zahraničia. Je dlhodobo známe, že slad patrí medzi najvýznamnejšie komodity rastlinného pôvodu SR, ktoré sa exportujú až po spracovaní.
 
 
Podľa údajov Slovenského združenia výrobcov piva a sladu celková produkcia piva dosiahla vlani 235 miliónov litrov. Z tohto objemu sme vyviezli 12 mil. litrov. Dovoz predstavoval 163 mil. litrov, väčšina pochádzala zo susednej Českej republiky.
 
Prínos pre zamestnanosť a štátny rozpočet
 
Oba sektory, aj pivovarnícky a aj sladovnícky majú významný prínos pre tvorbu pracovných miest. Slovenské pivovary a sladovne zamestnávajú celkovo 1530 ľudí. Nepriamo na pracovnom trhu generujú pivovary a sladovne viac ako 13 100 pracovných miest. 
 
Každoročne získava vďaka pivovarom a sladovniam štát viac ako 115 mil. eur, na čom sa podieľa spotrebná daň, DPH a zamestnanecké odvody. Výber spotrebnej dane z piva dosiahol v roku 2017 hodnotu 57,5 mil. eur, čo je takmer 21% celkového inkasa spotrebných daní z alkoholu.
 
Prítomných novinárov zaujala informácia o tom, že sektory pivovarníctva a sladovníctva vytvárajú z každého eura zaplateného svojim dodávateľom v slovenskej ekonomike dvojnásobne väčší obrat ako sektor výroby motorových vozidiel.
 
Ján Píry, sládok, počas školy čapovania piva
 
Rovnako podnetná bola aj samotná škola čapovania piva, ktorú si mohli novinári osobne vyskúšať. Skúsený majster, sládok Ján Píry, novinárom odbone vysvetľoval, aké sú najčastejšie chyby pri čapovaní piva a názorne im predviedol, ako má vyzerať správne načapované pivo, aj pivné mlieko. 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce