Cukrová repa dá prácu aj o rok

Pestovatelia cukrovej repy a výrobcovia cukru oceňujú, že pre štát je zachovanie sektoru cukrovej repy prioritou.
 
 
S touto pozitívnou správou vystúpil na Dni cukrovej repy v Seliciach pri Šali, ktorý sa uskutočnil 22. augusta 2018, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štefan Ryba. Pestovatelia budú vypĺňať dva druhy dotazníkov. Prvý posiela Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (monitoring pestovania) a druhý Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (monitoring mechanizácie). „Údaje budú nevyhnutné aj na to, aby sme o rok mohli spustiť systémovú podporu odvetvia v podobe zelenej nafty. Určite sa v nej nájdu aj pestovatelia cukrovej repy a podmienkou je, že budeme od nich poznať detailné a komplexné dáta týkajúce sa tejto komodity“, uviedol Š. Ryba.
 
Kto z koho
Navrhovaná pomoc prispeje k väčšej stabilizácii sektoru pestovania cukrovej repy. Ten totiž okamžite zareagoval na režim, ktorý na európskych trhoch nastal po zrušení výrobných kvót na cukor k 1. októbru minulého roka. Kombinácii zrušenej minimálnej ceny cukrovej repy na úrovni 26,29 eur za tonu, zvýšenej produkcie cukru v Európskej únii ako priamej a úmyselnej reakcie veľkých pestovateľských európskych hráčov a vysokých zásob cukru či už v Únii alebo celkovo vo svete totiž malá pestovateľská krajina, akou Slovensko je, vie len veľmi ťažko odolávať.
 
 
„Prebieha tu klasická obchodná vojna, aby sa vyčistil trh. Tendencia niektorých západoeurópskych krajín je taká, aby strhli na seba všetku výrobu a aby zanikli niektorí výrobcovia, ktorí im na spoločnom európskom trhu zavadzajú a ktorých by chceli nahradiť. V tejto situácii nám bolo preto jasné, že potrebujeme podporu rezortného ministerstva, aby cukrová repa naďalej patrila medzi podporované plodiny v rámci špeciálnej rastlinnej výroby. Správa o zbere dát je tým pozitívnym signálom“, otvorene v Seliciach hovoril predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács.
 
Je to o spolupráci
 
 
Cukor sa na území Slovenska nepretržite vyrába takmer 200 rokov. Na jeho produkciu výlučne z domácej plodiny je dnes pri výmere 22 500 ha osiatych plôch a posledných dvoch funkčných cukrovaroch v Seredi a Trenčianskej Teplej naviazaných 3000 pracovných miest prevažne vo vidieckych oblastiach. Podľa pestovateľov nebyť funkčného sektora, pasívne saldo zahraničného obchodu by sa prepadlo o ďalších 80 miliónov eur.
 
„Slovensko stále patrí medzi krajiny, ktoré si dokážu vyrobiť cukor samé do objemu jeho spotreby, čo v iných krajinách nie je až takou samozrejmosťou. Môžeme byť hrdí na to, že túto základnú potravinu nemusíme dovážať zo zahraničia. Niektoré krajiny sa snažia robiť zo Slovenska importnú krajinu, aby sme len nakupovali a degradovali si vlastný zahraničný obchod. Mozaika podpôr a spoločnej práce, snaha a ochota pestovateľov naďalej zotrvať pri tejto plodine nám dáva šancu na to, aby sme mohli túto plodinu pestovať aj v budúcom roku, aby nás ekonomika jej pestovania od nej neodradila a aby sme ju pestovali naďalej doma“, hovoril Adrián Šedivý zo Slovenských cukrovarov s.r.o. v Seredi (A. Šedivý je zároveň členom Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory), ktoré Deň cukrovej repy v Seliciach zorganizovali.
 
 
V časoch negatívnych scenárov, aké sa odohrávajú od začiatku liberalizácie trhu s cukrom, vyznieva pozitívne informácia zo Selíc o sľubne vyzerajúcej úrode cukrovej repy. Cukrovarnícka kampaň by sa mala začať tentokrát v predstihu, už 7. septembra. Prvé vyorávky repy ešte o 3-4 dni skôr. Pestovatelia a výrobcovia cukru odhadujú úrodu na úrovni okolo 70 ton na hektár pri cukornatosti v rozmedzí 16-16,5%.
 
Cukrová vertikála: FAKTY
 
Sektor cukor – cukrová repa: líder v trvalej udržateľnosti, zamestnanosti a finančnej stabilite
Plne funkčné spracovateľské odvetvie s vysokou pridanou hodnotou
Pozitívne saldo zahraničného obchodu
Významné miesto v osevnom postupe
Produkcia krmív pre hospodárske zvieratá
Ročná produkcia kyslíka z 1ha pre 62 ľudí

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce