O SPP vo Vilniuse

V litovskom Vilniuse sa 4. – 5. júla 2018 uskutočnila medzinárodná konferencia SPP po roku 2020 a 3. rozšírené Stretnutie poľnohospodárskych samospráv krajín troch morí. SPPK na týchto podujatiach zastupovali podpredseda Miroslav Štefček a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry.
 
 
Na konferencii za účasti vysokého predstaviteľa DG Agri Tassosa Haniotisa, riaditeľa divízie C – stratégia, zjednodušenie a politické analýzy, ktorý zodpovedá za prípravu novej SPP a litovského ministra poľnohospodárstva Giedriusa Surplysa predniesol stanovisko SPPK k legislatívnym návrhom na novú SPP na roky 2021 – 2027 podpredseda SPPK Miroslav Štefček.
 
Legislatívne návrhy boli v jednotlivých vystúpeniach predstaviteľov poľnohospodárskych samospráv krajín strednej a východnej Európy podrobené kritike. Tieto kritické hlasy vyústili nasledujúci deň do podpísania komuniké v nasledujúcom znení:
 
 
Poľnohospodárske komory Litvy, Estónska, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, Bulharská asociácia výrobcov obilia a poľnohospodárske organizácie  Lotyšska po zvážení právnych návrhov Európskej komisie pre viacročný finančný rámec na rok 2021 - 2027 a po zvážení budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, týmto SÚHLASIA:
 
- pokračovať v podpore priorít stanovených v Bratislavskej deklarácii podpísanej 31. marca 2017, vrátane jej dodatkov;
- spolupracovať na tom, aby sa Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 zosúladila so spoločnými záujmami poľnohospodárov našich krajín;
- snažiť sa zabezpečiť, aby v prípadoch, ak sú záujmy poľnohospodárov v našich krajinách odlišné, boli konečné rozhodnutia ponechané na členské štáty;
- uznať, že rovnaké práva, rovnaké príležitosti a spravodlivá hospodárska súťaž pre poľnohospodárov by mali byť základnými hodnotami, na ktorých je založená politika Európskej únie;
- dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom spoločných politických aktivít a kampaní, vrátane možnosti spoločného organizovania protestných akcií na úrovni EÚ.
 
Komuniké v originálnom znení je pripojené nižšie.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce