Predstavenstvo SPPK k stretnutiu s predsedom vlády SR

Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) bude iniciovať ďalšie rokovania, aby sa čo najskôr začalo reálne pracovať na všetkých témach, o ktorých hovoril 15. mája na oficiálnom rokovaní predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (SPPK je jej členom). 
 
 
 „Vítame, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa stali predmetom politiky. Zároveň však vyzývame, aby sa nestali predmetom politického boja, ktorý odvráti pozornosť od zásadných, odborných a roky neriešených tém. Sme za skutočný a nefalšovaný záujem politikov, ako pozdvihnúť nelichotivú úroveň tohto odvetvia, ktoré je v programovom vyhlásení vlády označované ako strategické odvetvie národného hospodárstva“, uviedol predseda Predstavenstva SPPK Emil Macho.
 
Pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov je existenčne žiaduce čo najskôr schváliť národnú pozíciu k pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020, zvýšiť financovanie tohto strategického odvetvia na úroveň 70 miliónov eur zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2019 a pripraviť naozaj reálnu stratégiu rozvoja odvetvia do roku 2030, ktorá  by bola pre vlády záväzná až do roku 2030.
 
Pre tento rok je podstatné, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj v odbornej spolupráci s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zabezpečilo, aby sa prisľúbená finančná pomoc vo výške 30 miliónov eur v roku 2018 dostala k tým poľnohospodárskym podnikom, ktoré za peniaze vytvoria na vidieku hodnoty, a to vo forme rozvoja špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. V rámci rozvoja potravinárskeho priemyslu je potrebné  rokovať so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na tému zvýhodnených úrokov z úverov. Ďalšou dôležitou témou je, aby sa do Rady Slovenského pozemkového fondu dostal aj zástupca poľnohospodárskej samosprávy. Vítame aj to, že štát chce nájsť spôsob, ako zbierať informácie o poberateľoch podpory z eurofondov za účelom zistenia ich celospoločenského prínosu – teda akú hodnotu pre zamestnanosť a rozvoj odvetvia prinášajú za poskytnuté europeniaze.
 
Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy Slovenska.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce