Informačný deň pre potravinárov (aktualizované)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aj tento rok zorganizovala Informačný deň pre potravinárov.
 
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho vo svojej úvodnej reči hovoril o najzásadnejších problémoch, s ktorými sa pasuje domáci potravinársky sektor. Spomenul novelu zákona o odpadoch, novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny či podiel zastúpenia agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku na pultoch obchodných reťazcov, ktorý podľa posledného prieskumu SPPK je na úrovni žalostných 40,11%.
 
Predseda SPPK chce dosiahnuť, aby sa začala zverejňovať rezortná štatistika obchodu týkajúca sa tvorby cien vybraných druhov tovarov v potravinovej vertikále. „Som presvedčený o tom, že aj táto zmena nám pomôže pri presadzovaní spoločného cieľa, ktorým je zvýšenie podielu domácich výrobkov na pultov obchodných reťazcov,“ uviedol E. Macho.
 
 
„Spoločne si uvedomujeme fakt, že viac ako 80% obchodu s potravinárskym tovarom sa realizuje cez niekoľko obchodných reťazcov. Ak obchodný reťazec neponúka aspoň 50% slovenských potravín, nemá minimálne morálne právo používať v reklamných kampaniach slovenský znak a hrdiť sa podporou slovenských výrobkov. Zbytočne tým zavádza laickú verejnosť a uráža tým poctivých slovenských potravinárov,“ dodal predseda SPPK.
 
V závere svojho vystúpenia zdôraznil Emil Macho snahu aktívne rozvíjať spoluprácu potravinárskej samosprávy a rezortného ministerstva prostredníctvom Rady pre potravinárstvo. Túto platformu považuje za veľmi dôležitú vzhľadom na odbornú a vecnú komunikáciu s MPRV SR. „Určite budem iniciovať rokovanie tejto rady v krátkom čase,“ uzavrel svoje vystúpenie Emil Macho, predseda SPPK.
 
Potravinári si mohli počas informačného dňa vypočuť najnovšie informácie, ktoré sa týkajú európskej a slovenskej legislatívy, používania akrylamidu, možností investičnej podpory a podpory do výskumu a inovácií pre potravinársky priemysel.
 
 
Generálna riaditeľka Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Zuzana Nouzovská ich informovala napr. o pripravovanom Národnom potravinovom katalógu.
 
V druhom poobedňajšom bloku hovoril ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš o výsledkoch úradnej kontrol potravín za rok 2017. Tie potvrdili trend zlepšenia zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín. Potravinové škandály v roku 2017 mali pôvod v zahraničí.
 
Ďalej nasledovala séria prednášok generálneho riaditeľa Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského ohľadom Značky kvality SK, podpory predaja slovenských agropotravinárskych výrobkov v kontexte spolupráce ministerstva a obchodných reťazcov a aj ohľadom zlepšenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov v SR a EÚ. Prítomní potravinári sa dozvedeli aj informácie o kontrolnej činnosti MPRV SR v zmysle zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce