Konferencia BioEast

V dňoch 21. a 22. februára 2017 sa v Budapešti uskutočnila konferencia iniciatívy BioEast. Za Slovenskú republiku sa jej zúčastnili predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Centra vedecko-technických informácií, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a najmä Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (viacerí účastníci z rôznych výskumných ústavov).
 
BioEast je iniciatíva krajín strednej a východnej Európy zameraná na spoluprácu v oblasti bioekonomiky v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve smerujúca k udržateľnému rastu týchto odvetví.
 
Jednou z hlavných aktivít konferencie boli jednotlivé workshopy na 6 vybraných tém:
  • Udržateľná intenzifikácia rastlinnej a živočíšnej výroby
  • Udržateľná, efektívna a konkurencieschopná produkcia sladkovodných rýb v meniacej sa klíme kontinentálneho a panónskeho biogeografického regiónu
  • Moderné poľnohospodárstvo založené na vedomostiach a spolupráca medzi poľnohospodármi
  • Zlepšenie efektívnosti dodávateľského reťazca a zvýšenie jeho pridanej hodnoty
  • Zvýšenie pridanej hodnoty pri využívaní poľnohospodárskej a lesnej biomasy
  • Udržateľná extenzifikácia udržiavaním biodiverzity a ekosystémových služieb (vrátane úlohy opeľovačov, udržateľné využívanie genetických zdrojov)
Na konferencii boli prezentované príklady dobrej praxe z rôznych krajín a oblastí hospodárstva. Hlavným jej cieľom však bola iniciácia spolupráce. Jej efektom by mohlo byť napríklad aj zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v rámci Horizontu 2020, ktoré je zatiaľ v krajinách strednej a východnej Európy minimálne.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce