Zlato pod Kráľovou Hoľou

Obrazne, aj doslovne. Obrazne preto, lebo obec Liptovská Teplička svojou polohou a nádhernými výhľadmi na Tatry, Kráľovu Hoľu a terasovité úbočia pripomína pre nadšencov prírodných krás priam zlato. Doslovne preto, lebo tamojšie družstvo povýšilo prácu v poľnohospodárstve na poslanie, ktoré má pre zamestnancov, zákazníkov a vidiecku krajinu cenu zlata.
 
 
Kto by si bol z našich predkov pred 400 rokmi, keď klčovali les a formovali terasovité úbočia nad Liptovskou Tepličkou, pomyslel, že práve terasy budú vzbudzovať takú pozornosť pri zmienke o tejto obci, ktorá tvorí západnú hranicu Prešovského kraja a na ktorých poľnohospodári vo výške 905-1400 metrov aj dnes pasú kravy a zámerne obrábajú tento druh terénu. Jednoducho terasy sa stali symbolom Liptovskej Tepličky s už známym pomenovaním – schody do neba.
 
Hoci dnes už za poľnohospodárov pracujú stroje, aj tak je pre nich činnosť v tomto teréne s vysokou svahovitosťou veľmi náročná. Rovnako je však aj náročná práca s neustálym odstraňovaním náletov z polí, pretože chotár má hranicu s lesom v dĺžke 60 km. 
 
Aj my chceme družstvo
 
Družstvo vzniklo v roku 1976, dalo by sa povedať, že na žiadosť samotných dedinčanov a bolo pričlenené k družstvu v Štrbe. Samostatne hospodári od roku 1991. Za tú dobu prešiel podnik rôznymi zmenami. „V začiatkoch sme museli robiť radikálne zásahy do terénu, ktorý bol zničený ovcami. Rozbíjali sme na lúkach hrudy, orali sme, kultivovali, nanovo siali trávu“, približuje začiatky samostatného hospodárenia predsedníčka Anna Glejdurová. Nasledovalo obdobie rekonštrukcií budov, rozširovania hospodárskeho dvora, ale aj vyrovnávania sa s následkami dovozov lacných čínskych výrobkov, ktoré položili časť pridruženej textilnej výroby poľnohospodárskeho družstva. A na rad prišla aj diskusia o podobe živočíšnej výroby na Liptove. „V 90-tych rokoch nám na ministerstve povedali, že múrov pre kravy je na Slovensku dosť, nech sa v horách venujeme agroturistike“, pokračuje v rozprávaní A. Glejdurová počas našej návštevy v Liptovskej Tepličke. Mimochodom, výborný bylinkový čaj z vlastnej produkcie nám uvarila v ich družstevnom penzióne, ktorý sa nachádza v centre lyžiarskeho areálu, dnes už nefunkčného.
 
 
 
V znamení ekológie
 
Čistá podtatranská príroda spolu s pitnou vodou z prameňa a podzemných vrtov v oblasti Liptovskej Tepličky, ktorá zásobuje popradský, kežmarský, levočský a spišskonovoveský okres, ako keby dopredu predurčili, že miestni sa budú venovať ekologickému poľnohospodárstvu. Hospodária v nadmorskej výške 950 m a dobytok pasú na vysokohorských pasienkoch až do výšky 1400 metrov. Tržnou plodinou je pre nich špaldová pšenica. Hoci v roku 2016 jej ceny poklesli, poľnohospodári veria, že sa im vklad do plodiny vráti prostredníctvom mimoriadne vydarenej minuloročnej úrody zemiakov. V rámci živočíšnej výroby chovajú 400 kusov hovädzieho dobytka a 800 kusov oviec. V Tepličke robia aj pridanú hodnotu výrobkov. Majú vlastný bitúnok, dojáreň prepojenú s mliekarňou potrubím. Svoje výrobky finalizujú formou predaja z dvora a pojazdnej predajne. A aby udržali zamestnanosť aj mimo ovčiarskej sezóny, dovážajú z neďalekej Šuňavy kravské bio mlieko, z ktorého robia počas roka mliečne a syrárenské výrobky.
 
 
Zázraky aj na „konci sveta“
 
 „Teší ma, že kto sa zbadal až začiatkom októbra, že si chce kúpiť našu 100% ovčiu bryndzu, tak musel byť sklamaný. Celá naša produkcia sa totiž priebežne vypredáva. Pritom máme len malú predajňu v rámci predaja z dvora. Ľudia si zvykli, chodievajú k nám nakúpiť aj cyklisti zo Svitu. V časoch nižších podpôr do znevýhodnených oblastí tým, že sme finalizovali produkciu, sa nám aspoň čiastočne podarilo nahradiť výpadok peňazí“, dodáva predsedníčka družstva Anna Glejdurová.
 
A na záver ešte jeden fakt: PPD Liptovská Teplička dostalo za svoje poľnohospodárske výsledky niekoľko ocenení. Je viacnásobným držiteľom ocenenia Chotár roka /naposledy za rok 2016 v kategórii veľkých fariem/, v roku 2012 sa stalo Biofarmou roka. Všetky výrobky získali ocenenie Značka kvality SK GOLD. 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce