Čo pomôže slovenským vinárom?

Čo pomôže slovenským vinárom?

Vinohradníci a vinári Slovenska sú v súčasnosti pod veľkým tlakom. Pandémia Covid 19 spôsobila, že sa zatvoril celý Horeca segment a víno sa predávalo iba prostredníctvom obchodných reťazcov.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

07.08.2020

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až máji 2020

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až máji 2020

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až máji 2020 bolo pasívne v objeme – 768,0 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 21,2 mil. EUR /2,8 %/.

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  07.08.2020

Aktuálna zľava na palivové karty - august 2020

Aktuálna zľava na palivové karty - august 2020

Na základe zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., tankovali naši členovia v mesiaci júl celkovo 563 506 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

06.08.2020

Žatevný monitoring 2020 - 31. týždeň

Žatevný monitoring 2020 - 31. týždeň

Jednoznačne limitujúcim faktorom pre ukončenie žatvy v nižšie položených oblastiach sú dažde, vysoká vlhkosť pôdy, resp. porastov. V závere tejto správy uvádzame podiel pozberanej plochy a priemernú úrodu plodín letného zberu, aktuálne k 05.08.2020, medzitýždňové a medziročné porovnanie stavu žatvy a porovnanie priemerných úrod za roky 2015 – 2019.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

06.08.2020

Európa podáva záchrannú ruku. Využijeme ju dostatočne aj v agropotravinárstve?

Európa podáva záchrannú ruku. Využijeme ju dostatočne aj v agropotravinárstve?

Európska únia pripravila prelomový balík finančných zdrojov pre obnovu Európskej únie v objeme viac ako 1, 824 biliárd eur. Slovenskí potravinári o spôsobe jeho využitia diskutovali počas zasadania Únie potravinárov Slovenska.

Ján Baršváry a Jana Holéciová

06.08.2020

Osvedčenie o použití na plemenitbu

Osvedčenie o použití na plemenitbu

Zväz chovateľov oviec a kôz každoročne vychádza v ústrety chovateľom a organizuje centrálne vydávanie osvedčení o použití na plemenitbu pre plemenné capy a barany, ktoré je povinné pre použitie na plemenitbu. Pozrite si harmonogram pre tento rok.

ZCHOK

04.08.2020

Odišiel pán SATO!

Odišiel pán SATO!

Pán SATO odišiel, už ho niet. Viac už nemôžeme hovoriť, že SATO vybaví. Nie nevybaví. A nevybaví ani tému dodatkov k nájomným zmluvám. Môžeme ju vyriešiť len SPOLU s Vami.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

04.08.2020

Hlavolam: Mor ošípaných

Hlavolam: Mor ošípaných

Poľnohospodárom sa v poslednom čase pletú do roboty rôzne skupiny samozvaných odborníkov. Často bez odborného krytia poukazujú na „chyby“ v osevných postupoch, alebo rovno v médiách vyhlasujú, čo by mali poľnohospodári siať a produkovať.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

01.08.2020

Čo sa nám podarilo presadiť v rámci tzv. „podnikateľského kilečka“

Čo sa nám podarilo presadiť v rámci tzv. „podnikateľského kilečka“

Prinášame Vám prehľad opatrení, ktoré sa vďaka SPPK pripomienkovali a následnej dostali resp. nedostali do tzv. „podnikateľského kilečka“.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

01.08.2020

Žatevný monitoring 2020 - 30. týždeň

Žatevný monitoring 2020 - 30. týždeň

Aktuálne daždivé počasie, ktoré pretrváva aj v 30. a 31. týždni vo všeobecnosti predlžuje žatvu. V niektorých lokalitách spôsobuje aj poľahnutie porastov, resp. zníženú úrodu a kvalitu obilia.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  31.07.2020

Do pozornosti

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2020

V 1. polroku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 1 075 EUR. Oproti 1. polroku 2019 to predstavuje nárast o 6,3 %.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2020

V 1. polroku 2020 v potravinárskom priemysle pracovalo 31 410 zamestnancov. Oproti 1. polroku 2019 sa stav zamestnancov znížil o 779, čo predstavuje 2,4 %.

Agra poisťovňa informuje o vysokých škodách na plodinách

V pondelok 17. augusta sa v popoludňajších hodinách na južnom Slovensku, predovšetkým na juhu Nitrianskeho kraja, vyskytli veľmi silné búrky. Prívalové zrážky na niekoľkých miestach zaplavili polia, ale aj miestne komunikácie.

Výzva na zelenú naftu 2020

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020).

Na návšteve v POD Abrahám

Od hlavy v smútku v apríli, cez výdatné zrážky v júni, až po veľmi dobrú úrodu obilnín a problémy s odbytom. Aj tak by sa dala popísať aktuálna sezóna v Poľnohospodársko–obchodnom družstve Abrahám v okrese Galanta, ktorý má vo svojom portfóliu širokú škálu plodín, no venuje sa aj živočíšnej výrobe.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce