Rada pekárov SR pripravila pre novú vládu súbor 8 opatrení na podporu odvetvia

Rada pekárov SR pripravila pre novú vládu súbor 8 opatrení na podporu odvetvia

Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky.

Rada pekárov SR

21.04.2020

Opatrenie UVZ SR, ktoré rieši cezhraničný pohyb osôb

Opatrenie UVZ SR, ktoré rieši cezhraničný pohyb osôb

Pendleri sa budú musieť po novom od 1. mája pri každom vstupe do SR preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. Nové karanténne opatrenia platia od 20. apríla.

Legislatívny odbor

21.04.2020

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre rok 2020

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre rok 2020

Žiadosti je možné podávať v termíne od 20. apríla 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak).

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

21.04.2020

Aktualizované k 21.4.: Informácie o opatreniach pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pandémie COVID–19

Aktualizované k 21.4.: Informácie o opatreniach pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pandémie COVID–19

Dnes bol na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR uverejnený dokument s ucelenými informáciami o opatreniach pre podnikateľov v súvislosti s novým koronavírusom.

Ministerstvo hospodárstva SR

21.04.2020

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 20. apríla

KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 20. apríla

Slovensko začína postupne otvárať ekonomiku. V Úradnom vestníku EÚ bol publikovaný Spoločný európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie. Včera pribudlo 12 pozitívne testovaných na COVID-19.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

20.04.2020

Vláda schválila ďalšie návrhy na finančné opatrenia a zmeny zákona o sociálnom poistení

Vláda schválila ďalšie návrhy na finančné opatrenia a zmeny zákona o sociálnom poistení

Vláda Slovenskej republiky na svojej 11. schôdzi dňa 16.4.2020 schválila nasledovné návrhy a opatrenia, ktoré súvisia s pandémiou ochorenia COVID -19 a mimoriadnym stavom na Slovensku.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

20.04.2020

Podpora slovenských farmárov a poľnohospodárov

Podpora slovenských farmárov a poľnohospodárov

Komora veterinárnych lekárov SR ako stavovská organizácia, ktorá združuje súkromných veterinárnych lekárov, chce práve v tejto ťažkej dobe verejne podporiť slovenských farmárov, potravinárov, pestovateľov a celý agrosektor a poďakovať im za ich ťažkú prácu.

Komora veterinárnych lekárov SR

20.04.2020

Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Krízový plán pre potravinárske prevádzky

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky, na základe ktorých si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu pripraviť špecifické plány na svoje podmienky

MPRV SR

20.04.2020

Menovanie nového štátneho tajomníka je pre nás ďalším sklamaním

Menovanie nového štátneho tajomníka je pre nás ďalším sklamaním

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv je sklamaná z menovania druhého štátneho tajomníka MPRV SR, ktorým sa stal Samuel Vlčan.

RPPS SR

20.04.2020

Znenie Programového vyhlásenia vlády SR

Znenie Programového vyhlásenia vlády SR

Vláda SR 19. apríla schválila Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024. Prečítajte si celé znenie PVV v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Dokument dnes bude predložený na schválenie do NR SR.

Tlačový odbor

20.04.2020

Do pozornosti

Ďalšie zdravie ohrozujúce poľské hydinové mäso na Slovensku

Opäť sa zisteniami ŠVPS SR potvrdilo, že akciové poľské hydinové mäso dovážané na Slovensko a predávané spotrebiteľom za nízke ceny je nekvalitné a predstavuje veľké riziko pre zdravotný stav našich obyvateľov.

Novým šéfom Pôdohospodárskej platobnej agentúry je T. Guniš

"Mojimi štyrmi základnými cieľmi sú boj proti korupcii, transparentnosť, odbyrokratizovanie a PPA ako partner, nie postrach poľnohospodárov na Slovensku. Využijem všetky svoje poznatky a skúsenosti z pôsobenia PPA, prácu s najmodernejšími IT technológiami aj najlepšiu prax z rakúskej platobnej agentúry Agrarmarkt Austria, v ktorej som pôsobil 6 rokov," povedal nový šéf PPA Tibor Gunis.

Minister Mičovský videl z lietadla veľa repky a málo rybníkov

Vo štvrtok na obed sadol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský do malého lietadla s bývalým ťahúňom projektu slovenského lietajúceho auta AeroMobil Štefanom Kleinom, aby si zhora názorne prezrel, ako ma byť Slovensko až príliš obrastené repkovými poľami.

Signalizačná správa pre poľné plodiny, ovocie, zeleninu, vinič a náletoch obaľovačov

V súvislosti so signalizačnými správami uverejnenými Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym si Vás dovoľujeme informovať o Výskyte obaľovačov ovocia podľa okresov za 19. týždeň, Ochrane klasu obilnín, Signalizačnej správe na 20. týždeň na vinič a zemiaky, Obaľovačoch broskyňových a slivkových Pásavke zemiakovej.

Zahraničný obchod s agrokomoditami vo februári 2020

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári a februári 2020 bolo pasívne v objeme – 293,8 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 27,2 mil. EUR /10,2 %/.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce