Zahraničný obchod za rok 2020

Zahraničný obchod za rok 2020

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v roku 2020 bolo pasívne v objeme – 1 695,0 mil. EUR.

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  12.03.2021

Stanovisko SPPK

Stanovisko SPPK

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je z pohľadu agropotravinárskeho sektora na Slovensku zásadným legislatívnym nástrojom na obmedzenie nekalých obchodných praktík.

SPPK

12.03.2021

Chovatelia ošípaných ponúkajú dialóg

Chovatelia ošípaných ponúkajú dialóg

Stagnácia živočíšnej výroby a dlhodobé neriešenie problémov odvetvia viedlo najväčších slovenských producentov bravčového mäsa k založeniu Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO).

SACHO

11.03.2021

Stanovisko Copa a Cogeca k trialógu o nariadení o strategických plánoch SPP dňa 11. marca 2021

Stanovisko Copa a Cogeca k trialógu o nariadení o strategických plánoch SPP dňa 11. marca 2021

Musíme sa usilovať o jasnú definíciu skutočného poľnohospodára v celej EÚ, ktorá je založená na skutočnej a efektívnej poľnohospodárskej činnosti.

Copa-Cogeca

11.03.2021

V Téme dňa o aktuálnom stave v sektore

V Téme dňa o aktuálnom stave v sektore

Utorková relácia Téma dňa na TA3 bola venovaná aktuálnym témam v agrorezorte. Diskutujúci sa zaoberali vplyvom pandémie na chlebové odvetvie, výberom nového šéfa PPA a zhodnotili aj Plán obnovy, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

TA3

10.03.2021

Zomrel Branislav Rehora

Zomrel Branislav Rehora

Ing. Branislav Rehora pôsobil ako predseda PD Dolné Srnie. Bol pri vzniku SPPK a stal sa prvým riaditeľom úradu RPPK Trenčín (1992-1997). Následne až do dôchodku pôsobil ako riaditeľ Regionálneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva v Trenčíne.

RPPK Trenčín

09.03.2021

Hygienické nariadenia - aktuálne k 8.3. 2021

Hygienické nariadenia - aktuálne k 8.3. 2021

Hygienické nariadenia sa od 8. marca sprísňujú, treba nosiť respirátory, pozitívne testovaní nesmú vychádzať za nákupmi.

Ministerstvo vnútra

09.03.2021

Krásny Medzinárodný deň žien

Krásny Medzinárodný deň žien

Drahé ženy, dovoľte popriať vám k dnešnému Medzinárodnému dňu žien len to najlepšie. V týchto neľahkých časoch vám prajeme predovšetkým pevné zdravie a optimizmus.

SPPK

08.03.2021

Stanovisko Copa a Cogeca k ekoschémam

Stanovisko Copa a Cogeca k ekoschémam

Copa a Cogeca už viackrát zdôraznili, že ekoschémy musia byť pre členské štáty povinné a dobrovoľné pre poľnohospodárov, a požiadali o objasnenie, pokiaľ ide o druh poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, ktoré by mohli byť súčasťou týchto ekoschém.

Copa-Cogeca

08.03.2021

SPPK žiada o stiahnutie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z legislatívneho procesu

SPPK žiada o stiahnutie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z legislatívneho procesu

Stiahnutie novely požadujeme z dôvodu prebiehajúceho enormného politického tlaku na zmeny zásadných ustanovení zákona o neprimeraných podmienkach, ktoré budú viesť k oslabeniu postavenia poľnohospodárov a potravinárov v dodávateľskom reťazci.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

05.03.2021

Do pozornosti

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 16. marca 2021

Prezentácia platformy SMARTCHAIN, Prehľad najnovších aktivít a budúcich priorít týkajúcich sa výskumu a inovácií a ďalšie.

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. marca 2021

Stratégia Z farmy na stôl (F2F), Aktuálny stav procesu reformy SPP a Európskej zelenej dohody a ďalšie.

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 4. marca 2021

Situácia na trhu a výhľady, Ekologické poľnohospodárstvo, prezentácia sekretariátu, výmena názorov a ďalšie.

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 8. marca 2021

Prezentácia a výmena názorov na výzvu podávania návrhov na rok 2021, Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky a ďalšie.

Pracovná skupina pre liehoviny, 8. marca 2021

Diskusia o európskom pláne boja proti rakovine a jeho dopade na odvetvie liehovín, Implementácia memoranda o porozumení SpiritsEUROPE o informáciách pre spotrebiteľov – aktuálne informácie a ďalšie.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce