SPPK logo

Stanovisko stavovských organizácií k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave . Spája ich obava o vykonateľnosť zákona, konkrétne časti o praktickom vyučovaní žiakov u zamestnávateľov, ktoré nespĺňa dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii.

26.02.2015

SPPK logo

Metodika poskytovania spätnej väzby zo strany profesijných a stavovských organizácií vo vzťahu k podieľaniu sa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy

Zámerom metodiky poskytovania spätnej väzby zo strany profesijných a stavovských organizácií vo vzťahu k podieľaniu sa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávaania a prípravy je sprostredkovať zapojenie zamestnávateľov a SPO do procesu tvorby profilov absolventov stredných odborných škôl.

28.01.2015

SPPK logo

Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie

Tento dokument nám porovnáva odborné vzdelávanie žiaka formou praktického vyučovania v škole a u zamestnávateľa v školskom systéme a odborného vzdelávania žiaka u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania...

28.01.2015

SPPK logo

Vizualizácia postupov pri duálnom vzdelávaní

V tomto dokumente sa nachádzajú silné stránky, príležitosti duálneho vzdelávania a samotné subjekty ktorých sa duálne vzdelávanie týka.

28.01.2015

SPPK logo

Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške

Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške...

28.01.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce