Pracovná ponuka: Vedúci/vedúca sekretariátu (asistent/asistentka riaditeľa)

Miesto práce: Bratislava

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 1350 EUR, 400 EUR polročne

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Office manažment pre riaditeľa úradu komory.
 • Organizácia kalendára - porady, stretnutia, služobné cesty.
 • Evidencia došlej a odoslanej korešpondencie.
 • Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov.
 • Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, kopírovacie zariadenie).
 • Administratíva spojená s prípravou materiálov na zasadnutia predstavenstva a dozornej rady SPPK.
 • Komunikácia s inými oddeleniami v rámci úradu komory, internými klientmi a externými partnermi.
 • Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, registratúra. 

Iné výhody

 • Dvakrát ročne bonus vo výške 400€.
 • Pohyblivý pracovný čas.
 • Práca v dynamickej a stabilnej organizácii.
 • Možnosť sebarealizácie. 

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požadovaná prax

Aspoň 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • tímová práca
 • samostatnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je právnická osoba zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov. V zmysle § 1 cit. zákona je komora definovaná ako neštátna, samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Ide o jedinú a najväčšiu samosprávnu organizáciu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorá je zriadená zákonom.


Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým záujemcom o inzerovanú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov predovšetkým práva dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.sppk.sk. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať najmä zaslaním písomného odvolania na adresu sídla SPPK, e-mailom na [email protected], alebo odovzdaním písomného odvolania na úrade Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

 

Adresa spoločnosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Záhradnícka 21

811 07 Bratislava

http://www.sppk.sk

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Cyntia Lehotská

E-mail:  [email protected]

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN