Metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania - systém duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením inštruktora alebo majstra odbornej výchovy. Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania (SDV) alebo v systéme školského vzdelávania (SŠV). Miestom, na ktorom žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora je v systéme duálneho vzdelávania pracovisko praktického vyučovania a v systéme školského vzdelávania pracovisko zamestnávateľa. Inštruktor ako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov. Prípravu inštruktorov,  ktorá je základným predpokladom úspešnosti odborného vzdelávania a prípravy u zamestnávateľov, zabezpečuje stavovská alebo profesijná organizácia.

 

Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, uvedomujúc si dôležitosť prípravy inštruktorov na odborné vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, v súlade s § 32 ods. 2 písm. d) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave vydáva po prerokovaní so stavovskými a profesijnými organizáciami tento metodický pokyn upravujúci zabezpečenie prípravy inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania. Metodický pokyn je určený pre všetky stavovské a profesijné organizácie s vecnou pôsobnosťou k jednotlivým skupinám odborov vzdelávania podľa prílohy č. 7 k vyhláške č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN