Prezident KOZ SR M. Magdoško bol opätovne zvolený za podpredsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru SR

Prezident KOZ SR M. Magdoško bol opätovne zvolený za podpredsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru SR

Už viac ako 17 rokov funguje na Slovensku Hospodársky a sociálny výbor SR, ktorého základným poslaním je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike.

KOZ SR

31.05.2022

Pri samozberoch jahôd pomáhajú aj Ukrajinci

Pri samozberoch jahôd pomáhajú aj Ukrajinci

Pestovatelia jahôd otvorili svoje polia pre zberačov na viac ako tridsiatke miest prevažne v južne položených častiach Slovenska. Úroda jahôd by mala byť výborná. O sľubne vyzerajúcej sezóne však môžu hovoriť len tí profesionálni pestovatelia, ktorí nepodcenili jarné prízemné mrazy.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

31.05.2022

Spravodaj pre delegátov XXXV. Valného zhromaždenia SPPK

Spravodaj pre delegátov XXXV. Valného zhromaždenia SPPK

Spravodaj pre delegátov XXXV. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa 26. mája 2022 uskutočnilo v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

SPPK

Klúč |  30.05.2022

Novela zákona o potravinách

Novela zákona o potravinách

V mene SPPK bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnených 11 zásadných pripomienok a následne na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady boli vznesené 4 zásadné pripomienky.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

30.05.2022

Jarné práce v roku 2022 za 20. týždeň

Jarné práce v roku 2022 za 20. týždeň

V 20. týždni sa dokončoval výsev kukurice, slnečnice a sóje. Bližšie informácie o stave jarných prác a priebehu počasia uvádzame pri jednotlivých regiónoch.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  30.05.2022

Správa predstavenstva o činnosti SPPK od XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK

Správa predstavenstva o činnosti SPPK od XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK

Prečítajte si Správu Predstavenstva SPPK o činnosti SPPK od XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK.

SPPK

Klúč |  27.05.2022

XXXV. Valné zhromaždenie SPPK

XXXV. Valné zhromaždenie SPPK

Stretnutie na akademickej pôde, pripomenutie si 30 rokov SPPK a účasť predsedu vlády SR Eduarda Hegera. Aj o tom bolo valné zhromaždenie v Nitre.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

27.05.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výzva je otvorená od 27. mája 2022 do 27. júla 2022.

PPA

27.05.2022

UZNESENIE XXXV. Valného zhromaždenia SPPK

UZNESENIE XXXV. Valného zhromaždenia SPPK

Uznesenie XXXV. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa 26. mája konalo v Nitre.

SPPK

Klúč |  27.05.2022

Webinár SPPK k aktualizácii LPIS

Webinár SPPK k aktualizácii LPIS

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na základe predchádzajúcej intenzívnej komunikácie vedenia PPA a vedenia SPPK k problematike aktualizácie LPIS a k svahovitosti, SPPK usporiada 25. mája webinár zameraný na aktualizáciu LPIS za prítomnosti príslušných zamestnancov PPA, ktorí budú prezentovať metodiku aktualizácie LPIS.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

25.05.2022

Do pozornosti

Porada s regionálnymi komorami

Úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zorganizoval 22. júna online poradu s regionálnymi komorami. Diskusia sa týkala aktuálnych tém súvisiacich s pripomienkovaním Strategického plánu k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike na rok 2023-2027 či s aktualizáciou LPISu.

SPPK overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie

SPPK zabezpečuje overovanie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Prinášame informácie, ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a čo vstupom do systému získate.

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až marci 2022

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až marci 2022 bolo pasívne v objeme – 506,7 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 152,4 mil. EUR /43,0 %/.

Zhromaždenie zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska

Sentiment predstaviteľov cukrovarníckeho priemyslu na Slovensku je pozitívny, očakáva sa rast predajných cien cukru. Cukrovarníci dúfajú, že pozitívne očakávania cukrovarov sa zreálnia aj na cenách za cukrovú repu našich pestovateľov.

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú sezónne práce

Spomedzi pripomienok SPPK boli akceptované požiadavky na precizovanie sezónnych prác v poľnohospodárstve a zaradenie potravinárstva medzi sezónne práce. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN