Poľnohospodári sa zapájajú do duálneho systému vzdelávania

Poľnohospodári sa zapájajú do duálneho systému vzdelávania

Dvaja významní zamestnávatelia v sektore poľnohospodárstva z regiónu Levice a Nové Zámky požiadali o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Klúč |  21.04.2015

SPPK logo

Zrýchlený proces - ihneď po nadobudnutí účinnosti zákona č. xx/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave dňom 1.4.2015

Podrobnejšie informácie k jednotlivým krokom nájdete v samostatných článkoch v tomto priečinku.

26.03.2015

1. Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do systému duálneho vzdelávania

1. Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do systému duálneho vzdelávania

Mesiac prípravy/spracovania: 1-3/2015

25.03.2015

SPPK logo

3. Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti

Mesiac prípravy/spracovania: najneskôr do 10.4.2015

25.03.2015

4. Overenie spôsobilosti zamestnávateľa a vydanie osvedčenia

4. Overenie spôsobilosti zamestnávateľa a vydanie osvedčenia

Mesiac prípravy/spracovania: najneskôr do 30.4.2015

25.03.2015

SPPK logo

5. Označenie prevádzky, v ktorej je pracovisko praktického vyučovania

Mesiac prípravy/spracovania: najneskôr do 1.9.2015

25.03.2015

6. Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou

6. Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou

Mesiac prípravy/spracovania: ihneď po získaní osvedčenia a najneskôr do 7.5.2015

25.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce