Pracovné stretnutie SPPK a maďarskej NAK v rámci projektu cezhraničnej spolupráce

V utorok, 12.11.2013 sa v meste Tata v Maďarskej republike uskutočnilo v rámci projektu „Možnosti zatraktívniť poľnohospodárstvo a potravinárstvo na trhu práce“ podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarská republika 2007 – 2013, pracovné stretnutie projektového manažmentu SPPK a maďarskej NAK. SPPK je nositeľom a hlavným partnerom projektu, NAK vystupuje v pozícii cezhraničného partnera.  Na pracovnom stretnutí  boli maďarskej strane odovzdané hlavné výstupy projektu, ktorým je analýza potrieb trhu práce v oblasti agropotravinárskeho sektora na Slovensku a v Maďarsku a oficiálne bola predstavená maďarská mutácia internetového portálu  www.agrowork.eu , ktorej slovenská verzia bola do prevádzky spustená v priebehu 43. týždňa, kedy podobné predstavenie celého systému prebehlo v prihraničných regiónoch Slovenska.

Internetová aplikácia www.agrowork.eu má slúžiť potrebám trhu práce v oblasti agropotravinárskeho sektora v prihraničnom slovensko-maďarskom území. Portál vytvára priestor ako pre zamestnávateľov hľadajúcich voľné pracovné sily, tak aj pre uchádzačov o zamestnanie v agropotravinárstve. Svoje miesto tu nájdu aj školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré ponúkajú v tejto oblasti možnosti ďalšieho vzdelávania. Pre všetkých užívateľov sú služby portálu www.agrowork.eu k dispozícii bezplatne.

Zástupcovia SPPK a NAK využili toto pracovné stretnutie okrem riešenia hlavnej témy stretnutia aj na diskusiu k aktuálnym problémom prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.

Niekoľko fotografií zo stretnutia nájdete vo fotogalérii.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce