Výsledky Hovorme o jedle 2020

V dňoch od 16. septembra do 16. októbra 2020 sa uskutočnil už VIII. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. Aj počas pandemickej situácie sa do projektu opäť zapojilo stovky základných škôl. Veľká vďaka patrí všetkým súťažiacim a pedagógom, ktorí vymýšľali pre žiakov zaujímavé témy a pomáhali im zamýšľať sa nad dôležitosťou správnej výživy a problematiky potravín.
 
 

 

Záštitu nad projektom prevzali:
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
 
Projekt finančne podporili: 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Mliečny fond - do mliečneho fondu prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka
Únia potravinárov Slovenska
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava
 
Odborní garanti:
 
Úrad verejného zdravotníctva SR
NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Slovenský mliekarensky zväz
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Únia hydinárov Slovenska
Slovenský cukrovarnícky spolok
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce