Diskusia počas VZ SPPK

Delegáti valného zhromaždenia sa počas diskusie vyjadrili k septembrovej porade regionálnych komôr v Banskej Bystrici, ktorej sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Plénom zazneli hlasy o potrebe väčšej súdržnosti a podpore z vlastných radov a to naprieč celou agropotravinárskou verejnosťou.
 
 
Člen Predstavenstva SPPK Mojmír Haško zdôraznil, že dnes už nie je čas na to, ako nebyť spolu. „Mali by sme viac rozmýšľať nad tým, ako ostať súdržní a posilniť svoje názory tak, aby nás bolo čo najviac počuť. Musíme byť reálnou protiváhou štátnej a verejnej správy. Hľadajme cesty, ako byť čo najsilnejší. Inak sa zmeny neudejú“, uviedol M. Haško.
 
Kritika Plánu obnovy
 
Nesúhlasný postoj a kritiku nečinnosti a nekompetentnosti vedenia rezortného ministerstva vyjadrili delegáti aj pri diskusii o Pláne obnovy EÚ. Nedávna tlačová beseda ministra Jána Mičovského o výraznej podpore agropotravinárskeho sektora práve prostredníctvom Plánu obnovy bola podľa člena Predstavenstva SPPK Miroslava Maxona politickým klamstvom. Ako je už známe, do Plánu obnovy, ktorý má poskytnúť tzv. covidové peniaze na zmierňovanie následkov pandémie, sa dostali len pozemkové úpravy. S materiálom, ktorý neobsahuje žiadnu ďalšiu zmienku o podpore odvetvia smerom k vyššej potravinovej sebestačnosti, neboli delegáti valného zhromaždenia v žiadnom prípade stotožnení. Podľa podpredsedu SPPK Mariána Šoltyho sa z poľnohospodárov a potravinárov stali obete súčasného stavu, nie spoluvinníci.
 
Podpora štrajkovej pohotovosti
 
Hlavný dôraz počas diskusie na valnom zhromaždení sa kládol na otázku, ako ďalej. Delegáti sa otvorene prihlásili k vstupu do štrajkovej pohotovosti. „Sme unavení, sklamaní a rozhorčení so situácie v agropotravinárskom sektore, ktorá nastala po parlamentných voľbách. A naše rozčarovanie je znásobené tým, že nespokojnosť je tu už roky. Vstupom do štrajkovej pohotovosti, začiatkom mobilizácie, vyjadríme veľkú mieru nespokojnosti tentokrát už širokej časti poľnohospodárskej a potravinárskej verejnosti“, zdôraznil  predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach Milan Halmeš.
 
„Mal by byť vyslaný jasný signál politikom. Od adresovania oficiálneho listu predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi už prešli dva týždne a zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď (informácia aktuálna k 15. októbru 2020) . Musíme dať zreteľne najavo verejnosti a aj našim členom, že sme tu a že už nemôžeme viac čakať na zmenu“, doplnil podpredseda SPPK Miroslav Štefček.
 
 
Člen predstavenstva SPPK Tomáš Ševčík /zástupca Združenia výrobcov piva a sladu) uviedol, že MPRV si absolútne neuvedomuje hlbšie súvislosti dodávateľsko-spracovateľského reťazca na Slovensku. „Máme tu predsa fungujúce štruktúry potravinárskeho spracovateľského priemyslu prepojené na prvovýrobu, dokonca s pridanou hodnotou exportu do zahraničia. Tým, že sme výrazne odkázaní na export zo Slovenska, budeme veľmi trpieť aj pre koronakrízu na znížený dopyt po našich tovaroch. Ministerstvo si to však neuvedomuje. Naše firmy stratili pre pandémiu obrovské peniaze, kompenzácie pre agropotravinárov s dosahom aj pre väčšie podniky však štát neprijíma“, zdôraznil T. Ševčík.
 
 
Budeme bojovať za niečo
 
Predseda Oravskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Tomáš Lúchava prezentoval na valnom zhromaždení podporu výrobcov zo severu Slovenska. „Na Orave sme toho názoru, že sa už skončil čas vágnych riešení. Najdôležitejšia cesta je vysvetľovať verejnosti a klásť priame otázky politikom. Oravská komora plne dôveruje Predstavenstvu SPPK. Zvážme formu protestu a zvýraznime jeho myšlienku, že bojujeme za niečo, nie proti niekomu“, uzavrel Tomáš Lúchava.
 
Delegáti rozhodli o vstupe do štrajkovej pohotovosti
 
Ako je už známe, delegáti 33. Valného zhromaždenia SPPK uznesením schválili vstup do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je kritická situácia v agropotravinárskom odvetví, ktorú štát naďalej buď ignoruje alebo podceňuje. Faktom však je, že deklarovaný cieľ Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024 zvýšiť potravinovú sebestačnosť v základných potravinách ostáva naďalej len prázdnym sľubom na papieri.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce