Online dotazník RIS3

V súčasnosti prebieha príprava novej RIS3 (Stratégia inteligentnej špecializácie) pre programové obdobie 2021- 2027. Proces riadi ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).
 
Súčasťou procesu je dotazník, ktorého cieľom je overiť správnosť návrhu výberu domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK pre programové obdobie 2021- 2027 a prioritných oblastí. Ďalším cieľom je overiť, či v jednotlivých prioritných oblastiach je k dispozícii kritická koncentrácia výskumných a vývojových kapacít a či existuje inovačný potenciál na implementáciu výsledkov výskumu a vývoja v praxi na strane súkromného sektora. List s podrobnejším vysvetlením MIRRI nájdete v prílohe.
 
 
Dotazník by mali vyplniť subjekty, ktoré majú potenciál aktívne sa podieľať v budúcom programovom období 2021-2027 na realizácii výskumných a inovačných aktivít v rámci Domény 5 - Zdravé potraviny a životné prostredie, prípadne ostatných domén relevantných pre agropotravinársky sektor.
 
Dotazník nie je zložitý, má povinné aj nepovinné otázky a nezáleží na tom, či subjekty majú alebo nemajú osvedčenia o vykonávaní výskumu resp. iné oficiálne certifikáty. 
 
Termín, ktorý MIRRI zadalo na vyplnenie dotazníka je do 22. septembra 2020.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce