Porada riaditeľov v Mojmírovciach

V úvode porady vystúpil s novými informáciami z prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politik po roku 2020 riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ján Baršváry.
 
riaditelia RPPK na porade v Mojmírovciach 
 
Riaditelia regionálnych komôr získali informácie o hlavných témach budúcej SPP, akým je napríklad stropovanie, degresivita, systém vyplácania redistributívnych platieb či viazaných platieb, a to formou stanovísk či už samotnej Európskej komisie, Rady EÚ alebo výborov Európskeho parlamentu COMENVI (životné prostredie) a COMAGRI (poľnohospodárstvo).
 
Samostatnou časťou porady bola prezentácia aktuálneho stavu vyplácania podpôr, ktorú prišiel do Mojmíroviec vysvetliť generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Riaditeľov regionálnych komôr a komôr so štatútom informoval o stave vyplácania jednotlivých podpôr – či už to sú priame platby, zelená nafta, sucho 2017, štátna pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Juraj Kožuch zároveň vyzval všetkých žiadateľov o podpory o maximálnu spoluprácu vo všetkých fázach administrovania podpôr a komunikáciu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou najmä elektronickou formou /aj využívanie portálu.
 
Medzi riaditeľov RPPK prišiel aj riaditeľ Poľnohospodárskej sekcie MPRV SR Štefan Ryba. Diskusia sa týkala najmä štátnej pomoci a zriadenia rizikového fondu.
 
Druhý deň patril aktuálnym informáciám z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky a príprav Strategického plánu, ktoré priblížil Ján Pokrivčák z Inštitútu pôdohospodárskej politiky.
 
Riaditelia sa dozvedeli aj ďalšie podstatné informácie z činnosti Úradu SPPK. Napr. Úrad SPPK pokračuje v monitoringu škôd, ktoré počas tohto roka spôsobujú premnožené hraboše, sucho, premnožená poľovná zver a ľadovec. 
 
poďakovanie a odovzdanie pamätnej plakety Valerianovi Formánkovi 
 
Na porade sa s riaditeľmi regionálnych komôr oficiálne rozlúčil dlhoročný zamestnanec Úradu SPPK Valerian Formánek. Pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku sa mu za roky jeho práce v prospech Úradu SPPK a agropotravinárskeho komplexu poďakoval predseda SPPK Emil Macho a ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim.
 
Valerianovi Formánkovi želáme pevné zdravie a aby ho jeho nákazlivý elán a aktivity sprevádzali aj naďalej.
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce