Rokovanie so SaS

Zástupcov RPPS SR privítali v Liberálnom dome odborníci, ktorí majú v strane na starosti poľnohospodársku a potravinársku časť. Predstavitelia SaS ocenili spojenie síl v rámci RPPS. Debata sa niesla v odbornom a konštruktívnom duchu.
 
 
Za RPPS sa diskusie zúčastnil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho (SPPK aktuálne predsedá RPPS SR), prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay a predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Milan Mišánik.
 
Predseda SPPK Emil Macho v úvode stretnutia vysvetlil zúčastneným prepojenosť blížiacich sa parlamentných volieb s prípravou Spoločnej poľnohospodárskej politiky: "Prichádza prechodné obdobie, počas ktorého bude potrebné ešte viac popracovať na príprave Strategického plánu". Dotkol sa aj témy štátneho rozpočtu, stropovania a možnostiach čerpania európskych peňazí. Milan Mišánik si myslí, že k rozvoju vidieka by prispelo aj otvorenie otázky zaťaženia zvieratami na trvalých trávnych porastoch.
 
 
Z úst predstaviteľov SaS niekoľkokrát zaznelo, že je nutné docieliť transparentné a efektívne prerozdeľovanie financií, rovnako tak vytváranie podmienok, ktoré sa budú musieť bez výnimiek dodržiavať. Výsledkom by mali byť zmysluplné pracovné možnosti na vidieku. Kľúčovou témou sú aj pozemkové úpravy a elektronizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá by podľa zástupcov SaS eliminovala podvodné praktiky.
 
Daniel Poturnay na stretnutí konštatovať, že pre poľnohospodársku výrobu na Slovensku chýba koncovka – spracovateľ. „Základom sú stabilné dodávateľsko-spracovateľské vzťahy, ktoré môžu aj v budúcich ťažkých časoch obom stranám pomôcť,“ zhodnotil D. Poturnay. Zástupcov SaS tiež zaujímali vzťahy potravinárov s obchodnými reťazcami a téma privátnych značiek.
 
Obe strany sa zhodli na nutnosti vytvoriť stabilné podnikateľské prostredie a minimalizovaní byrokracie, ktoré môžu viesť k stabilite v odvetví. 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce