Rokovanie s Progresívnym Slovenskom

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci plánovaných rokovaní s vybranými relevantnými politickými stranami. Cieľom je informovať v predvolebnom období politikov o najpálčivejších problémoch agropotravinárskeho odvetvia.
 
 
Diskusie s vedením Progresívneho Slovenska sa zúčastnil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho (SPPK aktuálne predsedá RPPS SR), prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay a predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Milan Mišánik.
 
RPPS SR predstavila zástupcom PS priority v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Predseda SPPK Emil Macho priblížil politikom najmä oblasť štátnej pomoci a budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.
 
Emil Macho porovnal výšku štátnej pomoci na Slovensku s okolitými krajinami. Rovnako vysvetlil podstatu dôležitosti Strategického plánu k SPP 2020+. „Budúci rok budeme schvaľovať strategický plán. Keďže už dnes je isté, že budeme pracovať v prechodnom období, máme dostatok času pripraviť SPP tak, aby sme sa poučili z chýb z minulosti. Vlastnú zodpovednosť si uvedomujú aj poľnohospodári a aj potravinári“, naznačil predseda E. Macho.
 
 
Milan Mišánik, predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, hovoril aj o negatívnych skúsenostiach z minulých období. „Dostali sme to až na hranu. Teraz sa rozhodne o finálnej podobe slovenského agropotravinárstva. Nebude tu ani turistika, ak vidiek nebude obrobený. Nebude tu ani potravinárstvo, ak nebude fungovať poľnohospodárska prvovýroba. Je to komplex celej národohospodárskej politiky a prístupu“, dodal M. Mišánik.
 
Daniel Poturnay, prezident PKS, uviedol, že politici musia myslieť na to, že dnes už nejde o naštartovanie potravinárskeho priemyslu, ale priamo o jeho záchranu. „Dnes nie je prakticky žiadna podpora do potravinárskeho priemyslu, aj preto technologicky zaostávame v porovnaní so zahraničí. Nejasná ostáva aj zelená nafta pre potravinárov, pretože nevieme, koľko vôbec príde peňazí do odvetvia. Ak by aj naďalej upadal spracovateľský priemysel, tak by upadal ďalej aj prvovýrobný sektor“, zdôraznil na stretnutí D. Poturnay.
 
Zástupcovia Progresívneho Slovenska priblížili svoj pohľad na budúci rozvoj agropotravinárstva, ktorý majú zakotvený aj vo svojom volebnom programe. RPPS SR apelovala na Progresívne Slovensko, aby politici nezabudli najmä na potravinárstvo. Vo volebnom programe v časti potravinárstva je totiž ešte stále priestor na doplnenie ďalších riešení pre potravinárov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce