Pracovná ponuka Správca budovy, vozového parku a databáz, údržbár

Správca budovy, vozového parku a databáz, údržbár
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora   
          
Miesto práce: Bratislava  
 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny : základný plat 900 € mesačne, osobné hodnotenie do 200 € mesačne, polročná odmena do 450 €            
 
Termín nástupu: dohodou
 
 Druh pracovného pomeru: plný úväzok          
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Správca budovy:
 • zabezpečovať prevádzkyschopnosť a vyhovujúci technický stav budovy,
 • dodržiavanie interných smerníc a noriem BOZP a PO
 • zúčastňovať sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracovať pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov
 • opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné zásahy a montáže
 • zabezpečovanie čistoty a poriadku na spravovanom majetku a odvozu komunálneho odpadu a recyklácie
 • evidencia nákladov na budovu
 • zabezpečovanie servisu alarmu a kamerového systému ochrany budovy
Spravovanie databáz:
 • udržovať databázy, spravovať používateľské účty/prístupy, zálohovať a optimalizovať chod databáz, identifikovať problémové oblasti a navrhovať riešenia na ich odstránenie
 • zabezpečovať, viesť a aktualizovať databázu členskej základne komory
 • administrácia výberu členských príspevkov a  komunikácia s regionálnymi štruktúrami komory
 • zabezpečovať individuálnu ochranu údajov členskej základne
Kúrenie
 • zabezpečovať obsluhu a údržbu zariadenia ústredného vykurovania v objekte
 • dohliadať a kontrolovať technický stav zariadenia ústredného vykurovacieho systému, optimalizovať nastavenia kúrenia
 • zabezpečovanie plynulej dodávky energií, riešenie vzniknutých problémov spojených s výpadkami a poruchami
 • zabezpečovať predbežné a preventívne kontroly porúch a mechanické poruchy na zariadení
Správca vozového parku
 • zabezpečovať kompletnú starostlivosť o vozový park (3 osobné motorové vozidlá), najmä vedenie administrácie,  t. j. knihy jázd a nákup a evidencie PHM, zodpovedanie za technický stav a efektívne využívanie motorových vozidiel organizácie, plánovanie, zabezpečovanie a vykonávanie predpísaných servisných prehliadok motorových vozidiel, udržiavanie interiéru
 
Iné výhody
 • mimoriadne odmeny za mimoriadny pracovný výkon, prácu na projektoch
 • flexibilný pracovný čas
 • firemné podujatia
 
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
Požadovaná prax
Nevyžaduje sa
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• aktívny prístup k riešeniu zadaní
• samostatnosť
• chuť učiť sa nové veci, inovatívne myslenie
• precíznosť, spoľahlivosť
• komunikatívnosť
 
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je právnická osoba zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov. V zmysle § 1 cit. zákona je komora definovaná ako neštátna, samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Ide o jedinú a najväčšiu samosprávnu organizáciu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorá je zriadená zákonom.

Informácie o výberovom konaní
Ďakujeme všetkým záujemcom o inzerovanú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov predovšetkým práva dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.sppk.sk. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať najmä zaslaním písomného odvolania na adresu sídla zdravotnej poisťovne, e-mailom na sppk@sppk.sk, alebo odovzdaním písomného odvolania na úrade Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
 
Adresa spoločnosti
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
 
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Artim, CSc.
E-mail: poslať životopis sekretariat@sppk.sk

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce