Stretnutie agrárnych komôr V4 v Žatci

Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru na stretnutí zastupoval člen Predstavenstva SPPK Adrián Šedivý a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb úradu SPPK Ján Baršváry.
 
 
Žatva z pohľadu V4
 
Rokovalo sa o súčasnej situácii na agropotravinárskych trhoch. Zástupcovia mimovládnych poľnohospodárskych organizácií sa vyjadrili aj k nedávno skončenej žatve. Poľnohospodári vo všetkých krajinách V4 sa v tomto roku opäť stretli s rozmarmi počasia, či už to bolo veľké sucho v apríli a tropické teploty v júni, čo negatívne ovplyvnilo hektárové výnosy a kvalitu produkcie alebo naopak dažde v júli a auguste, ktoré zase na mnohých miestach komplikovali zber úrody. V Českej republike a na Slovensku sa v tomto roku navyše prejavil ďalší dopad klimatických zmien, a to premnoženie hraboša poľného. Na relatívne vysokej úrovni je populácia hraboša aj v Poľsku a Maďarsku. Problémom tohto roka pre poľnohospodárov zo všetkých krajín V4 budú pravdepodobne tiež nízke výkupné ceny rastlinných komodít.
 
SPP a V4
 
 
Odkedy Európska komisia otvorila proces reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky, stala sa táto téma pravidelnou súčasťou rokovaní agrárnych samospráv krajín V4. Zhodli sme sa na tom, že teraz je potrebné sústrediť sa najmä na dostatočné naplnenie kapitoly poľnohospodárstva v rozpočte EÚ po roku 2020 a tiež na rýchle dokončenie rokovaní o odchode (alebo zotrvaní) Veľkej Británie v EÚ, ktoré uzatvoreniu rokovaní o rozpočte bráni. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V4 sa jednoznačne zhodli, že teraz je nutné začať so všetkou vážnosťou rokovať o prechodnom období a zároveň poľnohospodárstvu zabezpečiť dostatočné financovanie nielen s ohľadom na klimatické zmeny.
 
Hovorilo sa tiež o správaní sa obchodných reťazcov nielen v krajinách V4, na ktoré sa zamerala nedávno schválená smernica o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom reťazci. Členským štátom teraz beží dvojročná lehota na implementáciu tejto smernice do národného práva. Prioritou SPPK je obmedziť nákup za podnákladové ceny a predovšetkým trvať na dodržiavaní existujúcich právnych predpisov, ako je zákon o cenách a protimonopolný zákon.
 
V závere rokovania sa hovorilo aj o škodách spôsobených voľne žijúcou zverou a veľkými predátormi (medvede a vlky), ktoré sa pre poľnohospodárov stávajú čím ďalej väčšou záťažou. Zástupcovia mimovládnych poľnohospodárskych organizácií sa zhodli, že zásadné je, aby existovali mechanizmy pre rýchle posúdenie a kompenzáciu škôd či už zo strany poľovníckych združení alebo štátu v prípade škôd spôsobených chránenými živočíchmi.
 
AMO
 
 
Veľkým rizikom pre chovateľov v krajinách V4 zostáva nákaza Afrického moru ošípaných, ktorá v júli naplno prepukla už aj na Slovensku. Poľsko s nákazou bojuje už od roku 2014 a Maďarsko zatiaľ hlási prípady AMO len u diviakov. Česká republika zaznamenala v minulosti nákazu tiež len v populácii diviaka, pričom bola na jar tohto roka, takmer rok od posledného pozitívneho nálezu, vyhlásená za krajinu bez nákazy.
 
Témou rokovania bolo aj prerozdelenie pozícií v novej Európskej komisii. Budúce rokovanie agrárnych samospráv V4 sa pravdepodobne uskutoční v decembri v Poľsku s prísľubom účasti možného budúceho poľského Komisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusza Wojciechowského.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce