Konzorcium s novozvolenými europoslancami

Rokovania  o novej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú v súčasnom období v miernom útlme, keďže rumunskému predsedníctvu sa do 30. júna 2019 nepodarilo dosiahnuť dohodu na úrovni Rady EÚ. Od 1. júla 2019 prebralo predsedníctvo Fínsko, ktoré má ambíciu v rokovaniach výrazne pokročiť.
 
 
Podľa aktuálnych informácií z Bruselu je však dohoda na rozpočte (viacročnom finančnom rámci) počas fínskeho predsedníctva málo pravdepodobná a čoraz častejšie počuť hlasy o dohode až počas nemeckého predsedníctva v druhom polroku 2020. To by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo najmenej dvojročné prechodné obdobie. Prechodné obdobie už oficiálne pripúšťa aj Európska komisia. Návrh nariadenia, ktorý by ho upravoval, však ešte zverejnený nebol.
 
Voľby do Európskeho parlamentu sa konali od 23. do 26. mája 2019. Európsky parlament sa ešte v pôvodnom zložení zaoberal návrhom na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020, výsledkom čoho boli schválené správy Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie a Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Hlasovanie v pléne sa však už neuskutočnilo. Európsky parlament a jeho výbory v novom zložení rozhodnú, či tieto správy ponechajú v pôvodnom znení, pozmenia ich alebo o nich budú rokovať a hlasovať odznova.
 
V novom Európskom parlamente sú až dve tretiny nových europoslancov. V uplynulom období Slovensko ani Česká republika vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EP svoje zastúpenie nemali, a to dokonca ani v podobe náhradníkov (náhradníci sa môžu zúčastňovať rokovaní a predkladať návrhy, nie však hlasovať). V novozloženom Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EP sú členmi českí europoslanci Ivan David, Martin Hlaváček a Veronika Vrecionová, náhradníkmi česká europoslankyňa Michaela Šojdrová a slovenskí europoslanci Michal Wiezik a Miroslav Číž. Vo Výbore pre životné prostredie sú členmi slovenskí europoslanci Monika Beňová, Michal Wiezik a Martin Hojsík a českí europoslanci Stanislav Polčák a Alexander Vondra. Náhradníkmi sú českí europoslanci Ivan David, Ondřej Knotek a Kateřina Konečná.
 
E. Macho s europoslancami
 
 
Predseda SPPK Emil Macho a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry sa 10. a 11. júla 2019 zúčastnili rokovaní Konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami, ktorého je SPPK súčasťou. Konzorcium sa stretlo s českými europoslancami Ivanom Davidom, Kateřinou Konečnou, Ondřejom Knotekom a Martinom Hlaváčkom, nemeckým europoslancom Petrom Jahrom a slovenským europoslancom Michalom Wiezikom. Cieľom týchto diskusií bolo najmä vzájomné objasnenie pozícií k reforme SPP a hľadanie partnerov na presadzovanie záujmov slovenských a českých poľnohospodárov. Snahou Konzorcia je dosiahnuť, aby sa do správ, ktoré už schválili výbory Európskeho parlamentu, vzhľadom na jeho výrazné „ozelenenie“ robili čo najmenšie zásahy.
 
Konzorcium absolvovalo tiež stretnutie s predstaviteľmi bruselskej lobistickej organizácie ELO (Európske združenie vlastníkov pôdy), kde našli plnú názorovú zhodu v hlavných témach, ktoré Konzorcium aktívne presadzuje (napr. dobrovoľné stropovanie a definícia aktívneho poľnohospodára, prepojenosť podnikov, maximalizácia viazaných platieb), ako aj zhodné stanovisko k nedávno uzatvoreným rokovaniam o obchodnej dohode EÚ so združením Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj). Obchodná dohoda je síce pre EÚ výhodná, nie však pre jej poľnohospodárov – očakáva sa negatívny dopad najmä na sektor hovädzieho mäsa, cukru a obilnín. Pre poľnohospodárov v týchto sektoroch bude potrebná špecifická podpora (záchranná sieť). Problémom pre poľnohospodárov môžu byť aj ďalšie rozpracované dohody s Austráliou a Novým Zélandom.
 
S Pekkom Pesonenom
 
Dohoda s Mercosurom a situácia v Európskom parlamente boli nosnými témami stretnutia s generálnym tajomníkom COPA COGECA Pekkom Pesonenom. Zhodli sme sa na neotváraní už schválených správ výborov Európskeho parlamentu a na negatívnom dopade dohody s Mercosurom na európske poľnohospodárstvo. Odstránenie colných taríf a zároveň nerovnaké výrobné podmienky a štandardy môžu ohroziť európskych poľnohospodárov v niektorých sektoroch. COPA COGECA vyzvala Európsku komisiu na neuplatňovanie obchodnej dohody skôr, ako bude ratifikovaná parlamentami jednotlivých členských štátov. Predseda SPPK Emil Macho požiadal Pekku Pesonena o spoločnú aktivitu v informovaní nových europoslancov o SPP. Témou rozhovoru bola aj kandidatúra zástupcu Agrárnej komory ČR Jana Doležala za podpredsedu COGECA a možná kandidatúra zástupcu SPPK za podpredsedu COPA v roku 2020.
 
 
Predseda SPPK Emil Macho sa individuálne stretol aj s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom. Témami stretnutia boli najmä situácia v Európskom parlamente, schvaľovanie viacročného finančného rámca a kreovanie novej Európskej komisie.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce