Pracovná skupina pre POCC/CCC, 11. apríla 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
Predsedá Pekka Pesonen.
 
Príprava prezídií Copa a Cogeca (25. a 26. apríla 2019)
a) ochrana zvierat počas prepravy
 
V reakcii na správu Európskeho parlamentu prijatú dňa 14. februára pripravili Copa a Cogeca pracovné skupiny pre zdravie a dobré podmienky zvierat. Poukazujú na nutnosť dodržiavania nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 a nutnosť analyzovať nedostatky vo vykonávaní tohto nariadenia.
 
b)  legislatívny proces SPP
 
Vo výbore EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka  boli schválené tri správy k budúcej SPP. Ďalší vývoj sa očakáva až po eurovoľbách a ustanovení nových výborov EP (najskôr v septembri 2019). V rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci EÚ je najväčším problémom neistota v súvislosti s brexitom.
 
c) brexit
 
Odhlasoval sa odklad brexitu do 31. októbra 2019, členstvo britskej NFU v Copa a Cogeca zatiaľ pokračuje, o ďalšej forme spolupráce sa bude rokovať neskôr.
 
Informácie a výmena názorov ohľadom:
 
a)  súčasných obchodných rokovaní
 
Mercosur: Posledné rokovanie sa konalo 31. marca 2019, ďalšie budú v Buenos Aires  a v Bruseli ešte pred letnými prázdninami.
Japonsko: Komisár Hogan sa v máji zúčastní na misii, ktorá propaguje schválenú dohodu.
Austrália a Nový Zéland: Rokovania budú pokračovať v lete.
Ukrajina: Zaznelo upozornenie na prebaľovanie a preoznačenie hydinového mäsa pôvodom z Afganistanu, Pakistanu, ktoré Ukrajina potom ďalej vyváža do EÚ.
Maroko: Pracovné skupiny pripravujú pripomienky k jednotlivým sektorom možného obchodu.
 
b) situácie na trhu
 
Situáciu na trhu ovplyvňuje africký mor  v BE (771 pozitívnych prípadov u divých prasiat). Ceny jatočných prasiat rastú vďaka vysokému dopytu čínskeho trhu.
 
c)  nových pestovateľských techník
 
Po zverejnení rozhodnutia Súdneho dvora, že organizmy získané mutagenézou sú geneticky modifikovanými organizmami (GMO), rokuje o metódach šľachtenia Rada ministrov. Pracovná skupina pre osivá pripravila návrh listu, ktorý plánuje rozoslať ministerstvám a stálym zastúpeniam, pretože téma by mala byť jednou z priorít budúcej Komisie.
 
d)  glyfosátu na európskej a medzinárodnej úrovni
 
Stále väčší priestor sa poskytuje mimovládnym ekologickým organizáciám, vidno aj tlak v USA. Vo FR sa všetky strany zhodli na tom, že v roku 2022 odmietnu predĺžiť licenciu na používanie glyfosátu. Tlak na znižovanie účinných látok v EÚ je extrémny – po neonikotínoidoch glyfosát, následne všetky prostriedky na ochranu rastlín.
 
e) aktivít Copa a Cogeca ku klimatickým zmenám
 
Vo februári prijali Copa a Cogeca všeobecnú pozíciu ku klimatickým zmenám, teraz  jednotlivé pracovné skupiny pracujú na špecifických príspevkoch.
 
f)  lobovania Copa a Cogeca za pokračovanie koordinačného nástroja MUCF
 
Do apríla 2018 bol Koordinačný nástroj pre menšinové použitie pesticídov (MUCF) spolufinancovaný z rozpočtu EÚ, teraz je úplne závislý na dobrovoľných príspevkoch členských štátov. Copa a Cogeca kvôli dôležitosti nástroja apelujú na pokračovanie projektu za rovnakých podmienok.
 
g)  návrhu vyúčtovania Copa a Cogeca za rok 2018
 
V súlade s predpokladmi je schodok za rok 2018 25 000 eur. Úplná správa finančného výboru bude pripravená o týždeň.
 
Rôzne
Európska komisia organizovala seminár Úloha družstiev a štruktúr spolupráce primárnych výrobcov pre začlenenie biohospodárstva. Zástupcovia Copa a Cogeca sa na ňom zúčastnili – informácie k dispozícii na webe AgriInfo.
 
V súvislosti s novým nariadením, ktoré bude stanovovať pravidlá pre uvádzanie hnojivých výrobkov s označením CE na trh, vyzvalo DG GROW na vyplnenie dotazníka (distribuovaný členom skupín pre hnojivá, obilniny, ekologické poľnohospodárstvo, ovocie a zeleninu a životného prostredia). Odpovede je potrebné zaslať najneskôr do 3. mája 2019. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce