Ovocinári, zeleninári a vinári žiadajú opatrenia pre podporu ich konkurencieschopnosti

Pestovatelia špeciálnych poľnohospodárskych plodín sa listom obrátili na ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, v ktorom ho žiadajú o pomoc. Hlavným problémom pestovateľov je nedostatok sezónnych zamestnancov. Navrhujú preto opatrenia, ktoré by zlepšili postavenie a konkurencieschopnosť ovocinárov, zeleninárov a vinohradníkov, ako aj ostatných pestovateľov.
 
 
Pestovatelia špeciálnych poľnohospodárskych plodín požadujú:
  • Zrušenie alebo zmiernenie obmedzenia zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín pre ovocinárov a zeleninárov v období zberu ovocia a zeleniny.
  • Urýchlené zavedenie možnosti zasielania informačných kariet elektronicky a určenie príslušnosti úradu práce podľa sídla spoločnosti.
  • Umožnenie požičiavania zamestnancov medzi jednotlivými farmármi bez zbytočnej byrokracie, resp. s možnosťou uzatvorenia rámcových dohôd medzi farmármi
  • Možnosť rozšírenia povolenia sezónnej práce na 8 mesiacov
  • Upravenie nočnej práce v poľnohospodárstve vo vybraných mesiacoch od 22:00 do 5:00
  • Zrušenie zodpovednosti poľnohospodárov za konanie agentúr dočasného zamestnávania
  • Zníženie odvodového zaťaženia sezónnych pracovníkov
 
„Nežiadame nič viac, ako to, čo už funguje aj v iných krajinách Európskej únie. Ak sú náklady zamestnávateľa za zamestnanca 8 eur na hodinu na Slovensku aj v Belgicku, ale v Belgicku ostane zamestnancovi v čistom 7 eur a u nás len niečo vyše 4 eur, nedokážeme byť konkurencieschopní,“ podčiarkuje predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga (únia je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory).
 
 
Zberové plochy ovocných sadov i zeleniny na ornej pôde každým rokom ubúdajú. Nedostatok približne 500 sezónnych pracovníkov v blízkej budúcnosti ohrozuje vyše 5000 stálych pracovných miest a bude mať za následok výrazné zníženie produkcie ovocia a zeleniny. Ak sa s týmto stavom nezačne urýchlene niečo robiť, môže to priniesť fatálne dôsledky.„Pre nedostatok pracovnej sily sme vlani mohli zo 70-tisíc ton obrať a následne spracovať len 50-tisíc ton ovocia. Až 20-tisíc ton ovocia zhnilo pod stromami v sadoch a na poliach. Zároveň nám neostávalo nič iné, ako v priebehu jesene a zimy zlikvidovať 270 hektárov rodivých sadov,“ so zármutkom skonštatoval predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga.
 
Aj napriek negatívnemu vývoju v tomto odvetví je potrebné uviesť, že najvýznamnejší členovia Ovocinárskej únie SR a Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska mali priemerný podiel osobných nákladov na pridanej hodnote od roku 2013 do roku 2017 na úrovni 42,3 %. Pritom podiel miezd na HDP Slovenska bol v roku 2014 na úrovni 37,59 % a v roku 2017 dosiahol 40,49 %. Údaje jasne ukazujú, že títo členovia sa nad priemerom Slovenskej republiky delia so svojím zamestnancami o vytvorenú pridanú hodnotu. Odmeňovanie zamestnancov je teda nadpriemerné.
 
 
O aktuálnom stave v ovocinárstve z pohľadu zamestnanosti a opatreniach na podporu konkurencieschopnosti sme sa pred časom rozprávali s predsedom Ovocinárskej únie SR Mariánom Vargom osobne. 
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce