SPPK rozbehla sériu školení

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania organizuje sériu pracovných a diskusných stretnutí „DUÁL v sektore poľnohospodárstva a niektoré otázky, týkajúce sa poskytovania podpôr v poľnohospodárstve."
 
 
Prvé zo stretnutí sa uskutočnilo 6. marca 2019 v Spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice v okrese Trnava.
 
Prvú prednášku prezentovala zástupkyňa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Vo svojej prednáške upozornila v rámci prezentovania systému duálneho vzdelávania aj na nevyhnutnosť:
 
- komunikácie o budúcom povolaní v rodinách,
- zamerania obsahu učiva k aktuálnym potrebám praxe,
- snahy zamestnávateľov a škôl o kooperáciu,
- forsírovanie poľnohospodárstva zo strany štátu,
- zamerania obsahu učiva k aktuálnym poznatkom  v sektore,
- pôsobenia výchovných poradcov už na základných školách,
- disponovania zo strany zamestnávateľov príslušnými zamestnancami a technicko-výrobnými podmienkami pre edukáciu,
 - inovácie podnikov a škôl,
- mimoškolských aktivít podnikov a škôl.
 
V druhom vstupe zástupca úradu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory oboznámil účastníkov so základnými problémami s plnením podmienok žiadateľov o priame platby za oblasť priamych podpôr v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014:          
  • Vymedzenie hraníc, ak žiadateľ nedeklaruje celú plochu,
  • Obhospodarovanie pozemkov,
  • Dodržiavanie pravidiel krížového plnenia,
  • Disponovanie dokladmi oprávňujúcimi užívanie jednotlivých pozemkov, podľa možností vrátane prekryvu katastra na LPIS,
  • Vynímanie nespôsobilých prvkov (zárasty, cesty, budovy, atď.) z deklarovanej výmery,
  • Nahlasovanie Vyššej moci a výnimočných okolností,
  • Vedenie a správne vedenie knihy honov, dôsledné zapisovanie všetkých operácií, aj v nadväznosti na ďalšie závažné problémy, ako je napr. viacnásobná deklarácia,
  • Označenie hospodárskych zvierat, "servis" pri strate ušných značiek, včasné hlásenie zmien do CEHZ.
 
Je preto potrebné pred podávaním žiadostí dôsledne sa oboznamovať s podmienkami (so znením príslušných NV SR, ale aj usmerneniami k NV SR, ktoré sú v súčasnosti aktualizované), sledovať plnenie podmienok k v priebehu celého roku, dokumentovať plnenie podmienok a v prípade potreby komunikovať s príslušnými inštitúciami.
 
V treťom vstupe informoval prednášajúci o spôsobe, rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovení obvyklej výšky nájomného a o súvisiacich problémoch.
 
Najbližšie školenia sa uskutočnia v Banskej Bystrici (20. marca), v Košiciach (27. marca) a vo Veľkom Šariši (28. marca). Bližšie informácie nájdete v pozvánke v prílohe. 
 
Po absolvovaní všetkých školení Vás budeme informovať o záveroch a odporúčaniach.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce