Pozvánka na školenia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pripravuje sériu pracovných a diskusných stretnutí "DUÁL v sektore poľnohospodárstve a niektoré otázky týkajúce sa poskytovania podpôr v poľnohospodárstve.“
 
 
Nedostatok pracovnej sily /aj odbornej pracovnej sily/ si nutne žiada nastaviť zameranie odborov a systém výberu vhodných zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, zatraktívniť prácu v poľnohospodárstve pre žiakov základných škôl a pre ich rodičov, aby boli žiaci motivovaní vstupovať do systému duálneho vzdelávania a získať potenciálneho zamestnávateľa.
 
Práve školenia, ktoré v marci organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, sa budú venovať problematike systému duálneho vzdelávania v poľnohospodárstve, ale aj základným problémom pri plnení podmienok žiadateľov o priame platby a vyhláške č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v platnom znení.
 
Školenia sú určené pre odbornú verejnosť, zástupcov poľnohospodárov a stredných odborných škôl. Uskutočnia sa v Jaslovských Bohuniciach /6. marca/, Banskej Bystrici /20. marca/, Košiciach /27. marca/ a vo Veľkom Šariši /28. marca/. 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora usporiadala vzdelávacie semináre aj vlani, a to k problematike priamych podpôr v poľnohospodárstve. Zúčastnilo sa ich viac ako tisíc zástupcov poľnohospodárov.
 
Pozvánku nájdete v prílohe.
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce