Výzva pre politické strany

Pri zostavovaní kandidátnych listín do eurovolieb myslime aj na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora listom vyzvala politikov, aby pred blížiacimi sa májovými voľbami do Európskeho parlamentu postavili na kandidátnu listinu aj takých kandidátov, ktorí by boli v prípade ich zvolenia nominovaní do Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu. Výzva je adresovaná pre jedenásť politických strán.
 
„S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu je pre nás dôležitá otázka, či bude mať Slovensko svojho europoslanca aj vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu. Je to nevyhnutnosť pre optimálny rozvoj slovenského vidieka a presadzovanie záujmov domácich agropotravinárov na európskej úrovni. V súčasnom volebnom období totiž poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu pracuje bez slovenského zástupcu, a to potrebujeme zmeniť,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a slovenský vidiek sa nachádza v  období, ktoré bude mať zásadný vplyv na ďalšie smerovanie chlebového odvetvia. Práve v tomto čase totiž dostáva presné kontúry agenda Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ktorá so sebou prináša mnohé zaujímavé výzvy, ale aj otázky, do akej miery budú slovenskí poľnohospodári a potravinári konkurencieschopní na spoločnom trhu Európskej únie.
 
Mať slovenského zástupcu vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu je dôležité aj z toho pohľadu, že z rozpočtu Európskej komisie ide 40% finančných prostriedkov práve do poľnohospodárstva a potravinárstva.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ako najväčšia samosprávna organizácia v agropotravinárskom sektore zastupujúca približne 93-tisíc zamestnancov robí množstvo aktivít, ktorými chce domácim poľnohospodárom a potravinárom uľahčiť podnikanie v širokom európskom priestore. Bez vplyvných a rešpektovaných zástupcov v európskych štruktúrach sa však výhodnejšia pozícia pre Slovensko bude tvoriť len veľmi ťažko.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce