Pracovná sila v agosektore - zber prognózy

Vážení členovia SPPK,
 
problém s nedostatkom pracovnej sily v agropotravinárskom sektore sa prejavuje na všetkých úrovniach.
 
Tento problém sme v tomto roku viackrát komunikovali s pánom Branislavom Ondrušom – štátnym tajomníkom na MPSVaR SR.   
 
Považujeme za veľmi dôležité, aby ste sa Vy, ako zamestnávatelia, zapojili  do národného projektu Prognózovanie vývoja na trhu práce v SR II, ktorý sa realizuje pod koordináciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ktorého cieľom je zosúladenie ponuky pracovných síl s potrebami trhu práce.
 
Vami vyplnené informácie v dotazníku budú vstupovať do rozhodovacích procesov rozhodujúcej riadiacej sféry vrátane definovania počtu študentov v jednotlivých odboroch vzdelania na jednotlivých školách.
 
Môžete tak priamo ovplyvniť budúce štruktúry absolventov prichádzajúcich na trh práce.
 
Dotazník prosím vyplňte na tejto adrese: https://zbery.trexima.sk/anonymous/prog.
 
Po prihlásení sa do aplikácie si môžete súčasne stiahnuť Pomocníka na vyplnenie dotazníka súčasne s manažérskym zhrnutím prognóz vývoja na trhu práce v SR a vo Vašom regióne.
 
Kľúčový je predovšetkým modul 5, v ktorom vypĺňate zamestnania s očakávanou výraznejšou zmenou zamestnanosti vo Vašej spoločnosti.
 
V prílohe tiež nájdete oficiálny oslovovací list Branislava Ondruša - štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce