Porada zväzov a združení

17. decembra zavítali do Bratislavy zástupcovia približne dvadsiatky výrobných a spracovateľských zväzov a združení. Ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Artim ich informoval o najzásadnejších témach, na ktorých pracuje Úrad SPPK.
 
 
Predstavenie novej SPP
 
Ústredný riaditeľ J. Artim predstavil prítomným aktuálnu pozíciu SPPK k pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Naposledy o nej na spoločnom oficiálnom fóre diskutovala pracovná skupina zložená z vybraných členov Predstavenstva SPPK, ktorá sa pred dvoma týždňami stretla na svojom prvom zasadaní. K najdiskutovanejším oblastiam v SPP patrí otázka stropovania či definícia skutočného poľnohospodára.
 
SPPK je naďalej za to, aby bola otázka stropovania dobrovoľnou a teda ponechaná na rozhodnutie jednotlivých členských krajín. Pri definícii skutočného poľnohospodára sa prikláňame k názoru, aby bola zadefinovaná negatívna formulácia, teda v podobe, kto nemá byť/ nie je skutočným poľnohospodárom.  
 
 
Riaditeľ odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry informoval o možnostiach, vďaka ktorým sa môžu aj zväzy a združenia zapojiť do rokovaní v rámci COPA COGECA a jej pracovných skupín. Obnovenie členstva v tejto európskej organizácii zväzy a združenia privítali. Aj vďaka nemu dostanú poľnohospodári a potravinári mnohé kľúčové informácie, ktoré nevedia získať doma.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce