Pracovná skupina pre potraviny, 5. decembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Annette Toft (DK).
 
Informácie o potravinách pre spotrebiteľa:
 
  • o nedávnom vývoji v označovaní výživovej hodnoty na prednej strane obalu („Front-of-pack” alebo „FoP”)
Kvôli nedávnym zvýšeným počtom zdravotných problémov súvisiacich so životným štýlom vrátane nadváhy sa vytvorilo niekoľko predbežných dobrovoľných FoP výživových systémov. Podľa výsledku diskusie medzi členskými štátmi sa rozhodne o ďalších krokoch, správa Komisie by mala byť publikovaná začiatkom roka 2019. Sekretariát predstavil existujúce schémy:
 
Severská schéma (Nordic keyhole scheme): dobrovoľná schéma založená na potravinovej pyramíde a používaná vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Litve, Macedónsku a na Islande.
 
Dobrovoľná schéma FoP v UK: zavedená v roku 2013 kvôli nárastu obezite v UK, systém využívajú dve tretiny trhu s balenými potravinami. Copa a Cogeca sú proti tejto schéme, diskusie ešte prebiehajú.
 
Iniciatíva ENL (Evolved Nutritional Labelling) spoločností Coca-Cola, Mars, Mondelēz, Nestlé, PepsiCo a Unilever:  existuje od 9. marca 2018, 20. novembra 2018 sa rozhodli ukončiť pilotné označovanie v niektorých štátoch a vyzvali nájsť celoeurópske riešenie.
 
Le Nutri-Score vo FR: zahŕňa asi 15% trhu s potravinami (vrátane Danone), dobrovoľne sa používa v BE aj ES.
  • o označovaní nutričných údajov alkoholických nápojov
Sektor výrobcov alkoholických nápojov 12. marca 2018 Komisii predložil samoregulačný návrh o označovaní nutričných hodnôt na etiketách. Ak nebude uspokojivý, preskúmajú sa ďalšie možnosti.
  • o článku 26 odst. 3 o dobrovoľnom označovaní krajiny pôvodu:
Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2018/775 zo dňa 28. mája 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá pre použitie čl. 26 odst. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa bude uplatňovať od 1. apríla 2020.
  • o najnovšom vývoji o označovaní krajiny pôvodu na národných úrovniach:
Národné legislatívy pre povinné označovanie krajiny pôvodu pre niektoré výrobky (najčastejšie mlieka a mliečnych výrobkov) boli prijaté vo FR, IT, LT, PT, EL, FI a ES.
  • o predstavení európskej občianskej iniciatívy Jedzte PÔVODné! Zistite, čo jete. (EatORIGINal! Unmask your food), www.eatoriginal.eu
Iniciatíva talianskej únie Coldiretti, ku ktorej sa veľa členov (DE, DK, NL, IE a ES) stavia kriticky, FR zatiaľ nestranná.
 
Otázky týkajúce sa zdravia:
 
  Komisia navrhuje, že obsah transtuku (okrem prirodzene sa vyskytujúceho v živočíšnom    tuku) nesmie v potravinách určených pre konečného spotrebiteľa presiahnuť limit 2 g na 100 g tuku. Definícia tuku a transtuku je stanovená v bodoch 2 a 4 prílohy I nariadenia (ES) č. 1169/2011. Splnenie tohto limitu sa bude vyžadovať od 1. apríla 2021.
 
Návrh Komisie o transparentnosti  a udržateľnosti modelu hodnotenia rizík EÚ
 
      Komisia zverejnila svoj návrh na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín v apríli 2018 v reakcii na európsku občiansku iniciatívu  Zakážte glyfosát a chráňte ľudí a životné prostredie pred toxickými pesticídmi. Rokovania trialógu v rámci európskych inštitúcií budú prebiehať aspoň do februára 2019.
 
Aktuálne informácie o činnosti platformy EÚ o stratách potravín a potravinového odpadu
 
Obmedzovanie potravinového odpadu je súčasťou európskeho balíčka pre obehové hospodárstvo, legislatívne podlieha smernici  (EU) 2018/851 z dňa 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpadoch. Smernica ukladá členským štátom nové povinnosti: znížiť tvorbu potravinového odpadu v každej fáze potravinového reťazca a pravidelne informovať Komisiu o úrovni potravinového odpadu na základe spoločnej metodiky EÚ.
 
Používanie názvov výrobkov živočíšneho pôvodu pri uvedení rastlinných výrobkov na trh
 
Spolu s partnermi (AVEC, EFFAB, IBC, UECBV a Clitravi) vytvoril sekretariát zoznam výrobkov, ktoré sa tradične vyrábajú zo živočíšnych surovín. Odmietajú používanie rovnakých termínov pre výrobky z rôznych kategórií potravín.
 
  EFSA
 
  Za Copa a Cogeca sa výboru zúčastňuje predsedníčka Annette Toft (DK). Posledné rokovanie označila za neefektívne, otázna je aj budúcnosť po odchode UK z EÚ, keďže asi 20% zúčastnených expertov je z UK.

  

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce