Pracovná skupina pre POCC/CCC, 13. decembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Pekka Pesonen.
Výmena názorov s Achimom Irimescuom (Stále zastúpenie Rumunska pri EÚ) o prioritách rumunského predsedníctva Rady Európskej únie
 
Achim Irimescu je bývalým ministrom poľnohospodárstva RO, preto uistil o svojej podpore poľnohospodárov. Kľúčovými výzvami z pohľadu poľnohospodárstva budú reforma SPP a podoba budúceho Viacročného finančného rámca. RO je proti rozpočtovým škrtom pre poľnohospodárstvo a súhlasí s navýšením príspevkov do európskeho rozpočtu.
 
K SPP uviedol, že budú riešiť aj politicky citlivé témy, vrátane princípov ako externá konvergencia a zastropovanie. Počas posledného rokovania ministrov poľnohospodárstva sa 21 štátov (vrátane IE) vyslovilo pre možnosť voliteľného princípu zastropovania, v IE sa  princíp už uplatňuje. RO zdieľa tento postoj s tým, že povinné zavedenie by nadmerne zvýšilo administratívnu záťaž a poškodilo konkurencieschopnosť veľkých poľnohospodárskych podnikov. Do európskych volieb (počas rumunského predsedníctva) však začiatok trialógu neočakáva.
 
RO si kladie za cieľ aj dokončenie procesu prijatia smernice o nekalých obchodných praktikách, kde je najdiskutovanejším problémom rozsah pôsobnosti smernice na podniky  v závislosti od výšky ich obratu. Prvý trialóg sa bude konať 16. januára 2019.
 
11. decembra 2018 Európsky parlament hlasoval o správe k návrhu Komisie o kontrole účelnosti všeobecného potravinového práva, kvôli výsledku hlasovania odstúpila spravodajkyňa Renate Sommerová (EPP, DE), novým spravodajcom by mohol byť Pavel Poc (CZ). Trialóg by mal byť ukončený vo februári 2019.
 
Komisia zatiaľ zverejnila len správu o bielkovinovom pláne EÚ, legislatívny návrh zatiaľ nie. Pre RO je podpora bielkovinových plodín dôležitá.
 
Iné informácie:
 
Kampaň Copa a Cogeca #WeFarm4EU bude prebiehať počas volieb do Európskeho parlamentu. Mala by byť pripravená do polovice januára.
 
Britský zástupca referoval o hlasovaní o dôvere poslancov konzervatívnej strany premiérke Therese Mayovej, ktoré premiérka ustála. Premiérka odložila pôvodne načasované hlasovanie o zmluve o brexite v britskom parlamente 11. decembra 2018.
 
Obchodné rokovania: Európsky parlament 12. decembra 2018 schválil obchodnú dohodu s Japonskom.  Dňa 6. decembra 2018 prebehlo stretnutie vyjednávačov so skupinou  Mercosur v Brazílii, z pohľadu poľnohospodárstva sa neudial žiadny pokrok. Dňa 21. novembra 2018 prebehlo druhé kolo rokovania s Austráliou, Pekka Pesonen vo februári navštívi Austráliu. Ďalšie kolo rokovania s Novým Zélandom prebehne vo februári, vtedy sa na Nový Zéland chystá aj komisár Hogan. Ratifikačné procesy dohody s Mexikom budú pokračovať na budúci rok.
 
Kvôli dovozu ryže s nulovým clom z Kambodže a Mjanmarska prišli talianski poľnohospodári o viac než polovicu investícií do obrábaných plôch.  Preto s podporou ďalších krajín požadujú aktiváciu ochrannej položky pre európskych pestovateľov ryže.
 
Najväčším komplikáciám stále čelí sektor bravčového mäsa (vysoké ceny krmiva a výskyt afrického moru ošípaných v Pobaltí, BG, RO, HU, BE a PL). Veľkým problémom je, že niektorí obchodní partneri (najmä Čína)  neuznávajú princíp regionalizácie a očakáva sa aj problém v súvislosti s ochranou klímy.
 
Po dvaapolročných rokovaniach sa dosiahol kompromis v trialógu týkajúceho sa limitu kadmia vo fosforečných hnojivách (60 mg/kg). Po štyroch rokoch sa bude limit znova skúmať. Kompromisný text už schválil aj COREPER.
 
Generálny sekretár informoval o oznámení Komisie z  28. novembra 2018 týkajúceho sa dlhodobej stratégie EÚ pre prosperujúcu, modernú, konkurencieschopnú a klimaticky neutrálnu ekonomiku s názvom Čistá planéta pre všetkých. Požaduje dôraznejšie presadzovanie klimatických cieľov Parížskej dohody do roku 2050 vo všetkých sektoroch, vrátane lesníctva a poľnohospodárstva. Lesníctvo je ako jediné opisované pozitívne. Veľké obavy sú z dopadu oznámenia na reformu SPP.
 
Európska komisia navrhla pri ďalšej aktualizácii zoznam inváznych druhov doplniť o norka amerického.
 
Vzhľadom na nutnosť prijať smernicu Komisie o nekalých obchodných praktikách do európskych volieb je podľa Achima Irimescu potrebné prijať realitu, že veľké poľnohospodárske družstvá zrejme nebudú legislatívou chránené.
 
Sekretariát informoval o veľkom množstve predložených pozmeňovacích návrhov vo výbore pre poľnohospodárstvo EP k trom správam k budúcej SPP. Hlasovanie vo výboroch o návrhoch by sa malo uskutočniť najskôr vo februári alebo v marci.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce