Pracovná skupina pre prezídiá Copa a Cogeca, 29. novembra 2018

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
Prezídium Cogeca
 
Predsedá prezident Cogeca Thomas Magnusson (SE).
 
Aktivity prezidenta Cogeca a generálneho tajomníka Copa a Cogeca sú k dispozícii na webe Agri Info. Generálny sekretár upozornil na dokument Čistá planéta pre všetkých (novopublikovaná stratégia Komisie, zverejnená 28. novembra 2018), ktorý sa týka všetkých sektorov, vrátane lesníctva a poľnohospodárstva. Reakcia Copa a Cogeca bude prijatá po dôkladnej analýze.
 
Zoznam kandidátov na pozície predsedov a podpredsedov skupín CDG Komisie (DG AGRI) bol prijatý počas POCC/CC 15. novembra 2018.
 
 Členstvo gréckej organizácie SASOEE (Združenie poľnohospodárskych podnikov  a družstiev v Grécku) v Cogeca bolo schválené bez pripomienok.
 
 Žiadosť Euro Foie Gras o partnerstvo s Copa a Cogeca bola schválená bez pripomienok.
 
Spoločný leták Copa a Cogeca Poľnohospodári EÚ a ich družstvá sa i naďalej zasadzujú o prevenciu a znižovanie strát potravín a potravinového odpadu bol schválený bez pripomienok.
 
Svojou pozíciou Copa a Cogeca v princípe podporujú iniciatívu Komisie týkajúcu sa transparentnosti a udržateľnosti modelu EÚ pre posudzovanie rizík v rámci potravinového reťazca. Návrh pozície bol prijatý bez pripomienok.
 
Ženský výbor Copa prezentoval dokument k rovnosti mužov a žien v kontexte budúcej SPP, v ktorom identifikoval 4 hlavné otázky nerovnosti pohlaví v poľnohospodárstve: vlastnícke právo k pozemkom, prístup k úverom a financovaniu, zručnosti a znalosti, infraštruktúru a služby. Dokument bol prijatý bez pripomienok.
 
Copa a Cogeca ustanovila nový komunikačný tím, ktorý má predstaviť novú komunikačnú stratégiu, aby bola Copa a Cogeca dôveryhodným partnerom pri rokovaniach s európskymi inštitúciami so zameraním sa na moderné spôsoby komunikácie, napr. väčšou aktivitou na sociálnych sieťach, tvorbou infografík, atď. Práve tieto nástroje efektívne využívajú neziskové organizácie, preto treba adekvátne reagovať. Komplexná stratégia by mala byť hotová do 6 mesiacov, pozitívne ju hodnotili najmä DK, GR, DE,  AT, FR.
 
Pozičný dokument o budúcej SPP bol schválený počas prezídií v septembri, podľa neho sekretariát vypracováva pozmeňovacie návrhy k správam vo výboroch Európskeho parlamentu. Termín ich predloženia je 3. december 2018.
Komisár Hogan usporiadal dva paralelné okrúhle stoly (12. novembra a 10. decembra 2018) k novonavrhovanej environmentálnej a klimatickej štruktúre SPP. Vzhľadom na  načasovanie procesu reformy SPP existujú reálne obavy, že rokovania trialógu nebudú začaté počas súčasného mandátu Komisie.
 
Generálny tajomník informoval o hlasovaní v Európskom parlamente dňa 25. októbra 2018, počas ktorého bola prijatá správa Paola de Castra. Hoci Copa a Cogeca v reakcii na silnejúci tlak organizácie EuroCommerce na odmietnutie tejto správy zorganizovali kampaň na sociálnych sieťach #CutTheUnfair, pozície niektorých europoslancov sa zmenili. Pozícia Rady požaduje zachovanie rozsahu smernice (obmedzenie na malých a stredných výrobcov), rokovania trialógu prebiehajú, najbližšie bude 6. decembra 2018.
 
Povolenie používania meďnatých zlúčenín vo forme fungicídov proti hubovým chorobám je iba v objeme 28 kg počas sedemročného obdobia. Copa a Cogeca upozornila na neexistenciu alternatívnych látok a veľký dopad na ekologické hospodárstvo.
 
Tento rok je prvýkrát do Aliancie pre sektorové zručnosti (Blueprint) v rámci programu Erasmus+  zapojené aj poľnohospodárstvo, žiadosti o projekty je možné predkladať do 28. februára 2019. Obrátiť sa dá na sekretariát a na Marta.Rosa@copa-cogeca.eu.
 
Prebiehajúce obchodné rokovania (Mercosur, USA, Japonsko, Mexiko, Austrália, Nový Zéland, Ukrajina):
V novembri sa rokovalo o technických aspektoch skupiny Mercosur, poľnohospodárstva sa príliš nedotklo. Nepredpokladá sa uzavretie dohody do konca roka.
Budúca spolupráca s USA nebude priamo zahŕňať poľnohospodárstvo, ale EÚ a USA sa budú snažiť zintenzívniť obchod so sójovými bôbmi.
Hlasovanie v Parlamente o dohode s Japonskom je naplánované na 11. december 2018.
Po dosiahnutí politickej dohody sa finalizuje znenie dohody  s Mexikom.
Druhé kolo rokovania s Austráliou sa uskutočnilo 21. novembra 2018, hovädzie mäso, cukor a mlieko sú pre Copa a Cogeca citlivé sektory.
Rokovania s Novým Zélandom sa komplikujú, pozícia Copa a Cogeca aj DG AGRI je, že Nový Zéland nemá EÚ čo ponúknuť.
Po problémoch týkajúcich sa importu kuracích pŕs s kosťami krídel z Ukrajiny (ktoré môže Ukrajina bezcolne vyvážať do EÚ), ale ktoré bolo v PL, SK a NL spracované na kuracie mäso bez kosti, (na čo sa by sa už clo vzťahovalo), Európska komisia reagovala doporučením zmeniť doterajšie colné kvóty na hydinu. Ďalší problém sa týka importu kontaminovaných obilnín z Ukrajiny do PL, LT kritizuje aj nedodržiavanie európskych štandardov pri chove nosníc, ktorých vajcia sa dovážajú do EÚ. Generálny tajomník vyzval k zaslaniu písomných dokladov k zmieneným prípadom, aby sa mohlo prijať následné opatrenie.
 
Situácia na trhu:
Sektor bravčového mäsa je výrazne zasiahnutý výskytom afrického moru ošípaných v HU, RO, BG, BE a Pobaltí, v CZ sa nákazu podarilo dostať pod kontrolu.
Sektor cukru po ukončení systému produkčných kvót prechádza krízou (referencie CZ a PL), priemerná cena cukru v EÚ je na úrovni 347/t. Komisia nechystá žiadne opatrenia.
 
Po dosiahnutí dohody o texte zmluvy o vystúpení UK z EÚ 25. novembra 2018 sa v britskom parlamente bude hlasovať 12. decembra, Európsky parlament by mal zmluvu ratifikovať 11. – 12. marca 2019. Pre Copa a Cogeca je dôležité, aby na hraniciach IE nebol umožnený vstup do EÚ tovaru pochádzajúceho z tretích krajín.
 
Konferencia North America – EÚ sa bude konať 18. – 19. septembra 2019 v Kodani.
 
Kongres európskych poľnohospodárov 2018 bol hodnotený pozitívne, sekretariát víta doporučenia na budúci rok.
 
PL reprezentant upozornil na list plný lží, ktorý poľská organizácia Władysława Serafina rozosiela ostatným organizáciám Copa a Cogeca.
 
Spoločné prezídium Copa a Cogeca:
Výmena názorov s generálnym riaditeľom Spoločného výskumného strediska (JRC) Vladimírom Šuchom o technológii pre SPP (zjednodušenie a modernizácia)
JRC technologicky podporuje poľnohospodárstvo už od roku 1990, napr. vytvorením Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), ktorého chybovosť  je v súčasnosti nižšia než 2% a dá sa využiť pre integrované administratívne a riadiace systémy. Zástupca JRC predstavil novú technológiu v podobe mobilnej aplikácie, je vo fáze pilotného testovania (v Lombardii), v praxi by sa mohla začať používať v horizonte 3-5 rokov. Systém bude obsahovať predvyplnené informácie, poľnohospodár si môže fotografovať polia, fotografie budú časovo a geograficky označené a uložené do cloudu. Tým poľnohospodárovi uľahčí množstvo procesov a analýza obdržaných dát umožní legislátorom revidovať reálne situácie. V diskusii zazneli pripomienky, kto bude vlastníkom dát, a varovanie, či namiesto nejakej pridanej hodnoty nebudú dáta zneužité k väčšej kontrole a na trestanie poľnohospodárov.
  
   Výmena názorov s hlavným vyjednávačom EÚ Michelom Barnierom o brexite
   Barnier zdôraznil, že rokovanie o brexite je negatívny proces, pri ktorom žiadna zo strán nič
   nezíska a má závažné ekonomické, sociálne a legislatívne dopady. Dojednaná dohoda z 25.
   novembra 2018 obsahuje iba rámec pre budúce zmluvy, vyjednávanie konkrétnych zmluv v jednotlivých odvetviach budú ďalej pokračovať, očakáva sa paralelné rokovanie o 10-12 technických témach.
 
   FR a UK požadujú formálne zmeny v dokumente, DK navrhuje doplniť komentár o požiadavku o následnej spolupráci s UK na európskych výskumných projektoch, bola spomenutá aj budúca spolupráca Copa a Cogeca s Národnou úniou farmárov (NFU).

  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce