Reagujeme na sťažnosť

Jednou z množstva úloh SPPK je aj obhajoba slovenských potravín a vysvetľovanie spotrebiteľom, prečo sú často drahšie ako tie zahraničné. Viac sa dočítate v priloženom liste od spotrebiteľky a v našej odpovedi.
 
 
 
Vážená pani Mgr. Alžbeta R.,
 
reagujeme na Vašu sťažnosť na neúmerné zdražovanie slovenských potravinárskych výrobkov v obch. reťazcoch Kaufland, ktorú sme obdržali 31. októbra 2018.
 
V prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za Váš úprimný záujem riešiť túto problematiku aj za Váš patriotizmus pri kupovaní domácich potravín.
 
Nevýhodné postavenie slovenských poľnohospodárov a potravinárov v našom chlebovom sektore je spôsobené viacerými faktormi. Ide napríklad o dotačnú politiku členských krajín EÚ. Výrobcovia potravín z okolitých krajín dokážu predávať svoj tovar za omnoho nižšiu cenu ako slovenskí. Stratu kompenzujú dotáciami a štátnou pomocou, ktorá je v okolitých krajinách naozaj vyššia ako na Slovensku. Tým pádom naši potravinári nedokážu byť konkurencieschopní, ak roky vyrábajú so stratou. Dokážu však konkurovať kvalitou, ktorá je zaručená a potvrdená faktom, že slovenské potraviny neboli postihnuté žiadnou potravinovou kauzou.
 
Ďalším faktorom je politika obchodných reťazcov. Zahraničné obchodné reťazce si od vstupu na náš trh podmanili väčšinu našich spotrebiteľov, ktorých každý deň lákajú predovšetkým na cenovo dostupné potraviny. Aj ich prispením sme sa dnes dostali do stavu, kedy máme v obchodoch len okolo 40% slovenských výrobkov. Znevýhodňovanie domácich dodávateľov je dôsledok množstva noriem a nariadení, ktoré reťazce musia počas roka spĺňať. Ak chcú naši potravinári dodávať do reťazcov, často sa musia zaviazať k nevýhodným zmluvám a platiť aj poplatky, ktoré sú nad rámec. Toto všetko prispieva k stagnácii potravinárskeho sektora na Slovensku, nemožnosti rozširovať a technologicky sa zlepšovať. Čo je však najdôležitejšie, čoraz viac to má dopad aj na kvalitu a zdravie konečného spotrebiteľa, keďže do obchodov sa dostáva aj tovar horšej kvality.
 
Upozorňovanie na nekalé obchodné praktiky zo strany obchodu je pre dodávateľov takmer nemožné. Automaticky si koledujú o vyradenie z ponuky daného obchodného reťazca, čo znamená pokles príjmov a ďalšie problémy. Ide teda o začarovaný kruh.
 
Téma postavenia obchodných reťazcov na Slovensku bola dlhé roky zo strany politikov prehliadaná. Aj preto si postupom času maloobchodné prevádzky dokázali upevniť svoje postavenie na našom trhu a nadobudnúť pocit, že môžu čokoľvek, že môžu zatláčať výrobcov kvalitných slovenských potravín doslova do kúta.
 
Aktuálne sa o obchodných reťazcoch  a ich postavení v spoločnosti veľa hovorí, čomu sme úprimne radi. Na tejto diskusii sa aktívne podieľame a hľadáme možnosti, ako zlepšiť postavenie našich poľnohospodárov a potravinárov. Len diskusia kompetentných strán o fungovaní sektora naprieč celou potravinovou vertikálou a prijatie rozumných pravidiel môžu nastoliť zmenu.
 
Nevyhnutné je však aj vzdelávanie spotrebiteľa v tejto oblasti. Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora organizuje už 6. ročník súťažno-vzdelávacích aktivít s názvom Hovorme o jedle pre všetky základné školy na Slovensku. Podstatné je, aby sme si všetci uvedomovali dôležitosť vyhľadávať v obchodoch slovenské produkty. Obchod tvorí dopyt a ponuka. Ak bude po slovenských výrobkoch veľký dopyt, reťazce budú musieť prispôsobiť aj ponuku.
 
 
 
V Bratislave 23. 11. 2018                                                                                                                   
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce