Pracovná skupina pre ovce - november 2018

Situácia na trhu a krátkodobé výhľady pre ovce a kozy (diskusia okrúhleho stola)
 
Sektor oviec čelí veľkým problémom vo väčšine členských štátov. EÚ nie je sebestačná, čo sa týka nielen produkcie (v GR, UK, PL, ES dokonca produkcia klesá), ale aj poklesu konzumácie (FR). Stabilná situácia je viac-menej len v BE, FI, DE a HR. Na sektor negatívne dopadajú klimatické zmeny: sucho spôsobilo nedostatok krmiva vo FR, NL, FI, PL, LT, IE a SE, poľnohospodári vo FR, ES a GR hlásia ďalšie navyšovanie nákladov a negatívne sa pridružujú k tomu aj klesajúce ceny mäsa v ES, IT a PL.
 
Je potrebné zaistiť poľnohospodárom dostatočnú podporu v rámci prípravy budúceho SPP aj národných strategických plánov.
 
Brexit
Harmonogram plánovaného odchodu:
november 2018 – možné mimoriadne zasadanie Európskej rady
december 2018 – marec 2019 – ratifikácia konečnej dohody o vystúpení
29. marec 2019 – deň vystúpenia UK z EÚ. Ak by sa do tohto dátumu nedosiahla dohoda o vystúpení, budú platiť iba pravidlá WTO.
Sekretariát je v kontakte s kanceláriou vyjednávača Únie Michela Barniera.
 
Obchod – vývoj prístupu tretích krajín na trh (so zameraním sa na rokovania o dohode o voľnom obchode s Novým Zélandom a Austráliou)
 
Sekretariát vypracoval predbežné hodnotenie dohody o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom z pohľadu jednotlivých poľnohospodárskych odvetví. Upozorňuje na fakt, že cena ovčieho a kozieho mäsa je tam nižšia než v EÚ a že aj po vystúpení UK z EÚ by mali byť dovozné kvóty baranieho mäsa zdieľané s UK, pretože do UK smeruje cca 50% celkového importu baranieho z Nového Zélandu a 75% z Austrálie.
 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) so zvláštnym zameraním na ustanovenia týkajúce sa odvetvia oviec
 
Copa a Cogeca pracuje na príprave svojich pozmeňovacích návrhov, konkrétne pre sektor oviec požaduje väčšiu podporu s cieľom viac motivovať mladú generáciu, posilniť transparentnosť a reagovať na nárast konfliktov s veľkými šelmami.
 
  Výmena názorov s EK (DG ENVI) o veľkých šelmách
 
Predsedníčka skupiny pre chov oviec upozornila zástupcu Komisie Humberta Delgadu Rosa na negatívny dopad európskej politiky na ochranu veľkých šeliem na udržateľnosť ovčích fariem v EÚ. Delgado Rosa síce vyjadril pochopenie, ale odmietol súvislosť medzi počtom vlkov v oblasti a množstvom napadnutí hospodárskych zvierat vlkmi. Komisia  verí, že koexistencia voľne žijúcich šeliem s chovom hospodárskych zvierat je možná napr. vďaka vhodným  preventívnym opatreniam, kompenzáciou v prípade strát a vedením dialógov na regionálnej úrovni. V roku 2014 vytvorila Komisia platformu o spolužití ľudí a veľkých šeliem, z ktorej ale Copa a Cogeca vystúpili kvôli veľkému vplyvu ochranárov. Poukázal aj na rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2018 o 100%-nej náhrade zo štátnej podpory pri útokoch šeliem aj úhradu preventívnych opatrení.
 
V diskusii zastúpené organizácie poukazovali na nutnosť redukcie počtu vlkov, na zmenu ich chovania, na nárast útokov a tým aj ekonomickej záťaže a na nízku ziskovosť sektoru oviec a kôz. Preto označili koexistenciu živočíšnych druhov za nemožnú a chcú prehodnotenie ochrany vlkov v EÚ.
 
Keďže zástupca odmietol zmenu európskej legislatívy, pracovné skupiny pre chov oviec a pre životné prostredie sa dohodli na spoločnom vytvorení akčného plánu vrátane požiadaviek na financovanie.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce