Víťazi sú známi

V tomto roku sa do projektu zapojilo 452 základných škôl. Od 15. do 19. októbra mohli žiaci počas vyučovania pracovať v 4 súťažných aktivitách, ktoré pre ne pripravila SPPK v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Žiaci základných škôl tak počas októbrového týždňa mohli tvoriť, maľovať, písať úvahy a eseje a po novom už aj fotografovať na témy spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravovacími návykmi.
 
Odvzdávanie ceny pre najaktívnejšiu školu - ZŠ Gelnica
 
  1. súťažno-vzdelávacia aktivita “HOVORME O JEDLE”  /650 zaslaných súťažných príspevkov/
  2. výtvarná súťaž “CHUTNÉ MAĽOVANIE”  /1479 zaslaných súťažných príspevkov/
  3. literárna súťaž “KÚZLO DOBRÉHO JEDLA”  /272 zaslaných súťažných príspevkov/
  4. fotografická súťaž “OČAMI GURMÁNA”  /222 zaslaných súťažných príspevkov/
 
Najaktívnejšou školou, ktorá sa zapojila do čo najväčšieho počtu denných tém v 1. súťažnej kategórii, sa stala ZŠ Gelnica. Zároveň získala aj najvyšší počet bodov od členov hodnotiacej komisie. Počas slávnostného oceňovania v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 16. novembra 2018, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ocenila aj ďalších výhercov vo všetkých kategóriách súťaže. Tento rok organizátori ladili slávnostné odovzdávanie cien do folklórneho štýlu. Slovenský folklór, tradície a zvyky našich predkov totiž úzko súvisia práve so slovenským poľnohospodárstvom a potravinárstvom. 
 
Detský folklórny súbor Kobylka 
 
„Všetci vnímame, že v spoločnosti silno rezonujú agropotravinárske témy a v tejto súvislosti môže takáto súťaž prispieť k tomu, že sa o nich bude ešte viac rozprávať,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho na tlačovom brífingu pred novinármi. Podľa neho stravovacie návyky detí sú dôležité a rodičia s učiteľmi im majú viac priblížiť oblasť potravín. 
 
Príhovor predsedu SPPK Emila Macha:
 
Príhovor predsedu SPPK Emila Macha
 
"V čom sú deti pre mňa inšpiráciou? Spomeniem tri slová: V jednoduchosti, úprimnosti a radosti, vďaka čomu prežívajú krásne detstvo, nasávajú nové informácie a majú aj podnetné nápady. Dôkazom toho je aj táto súťaž a všetky tieto víťazné práce, na ktoré sa pozeráme a ktoré počúvame.
 
Na začiatku bol pre nás projekt Hovorme o jedle jedna obrovská výzva a obrovská neznáma. Nevedeli sme, ako budú základné školy a žiaci na novinku v oblasti vzdelávania reagovať, koľko sa vôbec zapojí do projektu. Jedno sme však vedeli na 100% , že nemôžeme nechať len tak na samovývoj tému vzdelávania v oblasti potravín a správnych stravovacích návykov.
 
Ako soľ nám totiž chýbajú práve spotrebitelia, ktorí vedia, prečo majú nakupovať slovenské potraviny, prečo majú hľadať lokálnych výrobcov, čerstvé potraviny, prečo sa majú stravovať zdravo a vyvážene a prečo naše postavy, konfekčné veľkosti oblečenia a zdravotný stav súvisí aj s príjmom a výdajom energie prostredníctvom každodenného stravovania a následného pohybu.
 
Podpredseda SPPK M. Šolty a predseda RPPK Trnava O. Šiatkovský počas odovzdávania cien 
 
Učme deti, že nie hranolčeky a fastfoodové občerstvenie, ale poctivá domáca strava z čerstvých potravín. Vysvetľujme im, že je dôležité nielen poznať všetky najmodernejšie značky mobilov alebo počítačových hier, ale vedieť aj to, o čom je potravinová pyramída a prečo majú vstať od televízora a ísť von športovať.
 
Sú to základné návyky a vedomosti, ktoré im musíme odovzdávať nielen ako učitelia, ale aj ako rodičia. Čím viac hovoríme s deťmi o jedle, tým samozrejmejšie pre ne je, že si na večeru vypýtajú domácu pomazánku a nie pizzu z donáškovej služby. Vedieť, ako vznikajú potraviny, kto stojí za touto náročnou prácou, znamená mať v sebe ten správny spotrebiteľský patriotizmus a uvedomelé zmýšľanie pri nakupovaní. Aj vďaka nemu v obchode neodľahneme akciám a reklamám a nekúpime aj to, čo vlastne ani v chladničke nepotrebujeme.
 
Pozrite si aj video z tohtoročného Hovorme o jedle
 
Osobne by som z toho miesta vyjadril veľký obdiv a uznanie všetkým učiteľom, ktorí sa už po šiestykrát zapojili do projektu Hovorme o jedle. Želám im veľa ďalších nápadov, ako s deťmi aj v ďalších rokoch hovoriť, písať a maľovať o jedle.
 
Rovnako moje poďakovanie patrí aj všetkým členom hodnotiacich komisií, kolegom z Úradu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a aj partnerom a garantom tohto podujatia."
 
Ceny pre víťazov
 
Slovensko si potrebuje vychovať uvedomelého spotrebiteľa, ktorý rozumie tomu, čo kupuje. Veľký nárast civilizačných chorôb, počtu pacientov s rakovinou hrubého čreva (v celosvetových štatistikách sme na smutnom 1. mieste) len potvrdzuje to, že spotrebitelia potrebujú mať oveľa viac vedomostí o potravinách a správnych stravovacích návykoch.
 
V minulosti sme v tejto oblasti akosi zabudli vzdelávať celú jednu generáciu a teraz sa nám to vracia. Na otvorenom európskom trhu máme množstvo potravín a nevieme sa v nich orientovať. Naši niektorí spotrebitelia stále nevedia, čo znamená dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti. Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už šiesty rok učí práve najmladšiu generáciu – žiakov základných škôl – o významne potravín v našom jedálničku. Je dôležité, pokiaľ sa o ňom budú žiaci rozprávať nielen počas vyučovacích hodín s učieľmi, ale aj doma v rodinách. Prioritou je zmeniť stravovacie návyky Slovákov, zmeniť ich pohľad na poľnohospodárstvo a potravinárstvo a zvýšiť podiel slovenských potravín v obchodoch.
 
Víťazné práce výtvarnej súťaže
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách vyjadrujú veľkú vďaku všetkým odborným garantom, partnerom podujatia a najmä pedagógom, vďaka ktorým si základné školy projekt Hovorme o jedle každoročne zaraďujú do vyučovacieho procesu.
 
 
Žiaci základných škôl tak počas októbrového týždňa mohli tvoriť, maľovať, písať úvahy a eseje a po novom už aj fotografovať na témy spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravovacími návykmi.
 

Všetky fotografie na stiahnutie zo Slávnostného vyhlásenia víťazov Hovorme o jedle nájdete TU.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce