Vďakyvzdanie za dary Zeme v Starej Ľubovni

Podujatie bolo spojené s dvoma ďalšími jubileami – založením okresu Stará Ľubovňa a výročím vzniku Československej republiky. Na návštevníkov čakal bohatý kultúrny program, výstava hospodárskych zvierat, poľnohospodárskej techniky a regionálnych produktov s možnosťou ochutnávky.
 
 
Slávnostné podujatie sa začalo ďakovnou svätou omšou za tohtoročnú úrodu, ktorú celebroval kaplán staroľubovnianskej rímskokatolíckej farnosti, po ktorej nasledoval Galaprogram pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a 50. výročia založenia okresu Stará Ľubovňa.
 
V programe účinkovalo množstvo folklórnych súborov a skupín z regiónu. Ako hostia vystúpili detský súbor Malá Jasénka z partnerského mesta Vsetín (ČR) a Nebeská muzika z Terchovej.
 
 
Predseda RPPK Stará Ľubovňa a člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík vo svojom príhovore vyjadril vďaku za odovzdaný žatevný veniec, ktorý predstavuje symbol ukončenej žatvy. Zhodnotil tohtoročnú úrodu, s ktorou poľnohospodári z regiónu môžu byť relatívne spokojní. Medziročný pokles pri produkcii obilnín o 10 % je nutné pripísať nepriaznivému počasiu. Nízke úrody spôsobil nedostatok vlahy v čase, kedy ju obilniny najviac potrebovali. Ocenil prácu poľnohospodárov, nakoľko pre dobré výsledky robia maximum, ale počasie ovplyvniť nemôžu. M. Semančík poďakoval všetkým pestovateľom, chovateľom a potravinárom za ich celoročnú neľahkú prácu a pripomenul dôležitosť rovnosti podmienok pre podnikanie. Vyzval prítomných, aby nakupovali slovenské potraviny, čím podporia nielen poľnohospodárov a potravinárov, ale aj domácu ekonomiku.
 
 
Počas celého podujatia poľnohospodári z okresu Stará Ľubovňa prezentovali rastlinnú a živočíšnu výrobu, ako i poľnohospodárske produkty - návštevníci si tak mali možnosť prezrieť výstavu hospodárskych zvierat, poľnohospodárskej techniky a chutných produktov od regionálnych farmárov.
 
 
Súčasťou programu bolo aj slávnostné oceňovanie osobností okresu Stará Ľubovňa pri príležitosti 50. výročia založenia okresu a odovzdávanie čestných uznaní za dlhoročnú úspešnú prácu v agropotravinárskom sektore v regióne Stará Ľubovňa.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce