Verejná konzultácia k aktívnej látke clofentezine

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)
 
Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e-mailom (na adresu EFSA pesticides.peerreview@efsa.europa.eu). 
 
Na podanie pripomienok je potrebné použiť elektronickú šablónu Electronic template   
 
Na podané pripomienky nebude braný ohľad ak:
  • podanie bude po uplynutí lehoty stanovenej vo výzve,
  • podanie nebude súvisieť s obsahom dokumentu,
  • bude obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenia alebo materiály,
  • podanie bude súvisiace s politikou alebo s aspektmi riadenia rizika, ktoré je mimo rozsahu činnosti úradu EFSA.
 
Úrad EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré sú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Pripomienky budú ďalej posudzované príslušnou pracovnou skupinou úradu EFSA a v prípade relevantnosti budú brané do úvahy.
 
Termín podania pripomienok – 29.12.2018
 
Link na web EFSA – verejná konzultácia:
Public consultation on the active substance clofentezine:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce