Delegácia V4 navštívila v USA významnú univerzitu

Druhý deň stretnutí predstaviteľov V4 v USA, 26. september 2018 bol venovaný návšteve Purdue Univerzity (West Lafayette) (PU). Univerzita je známa nielen pre vedecké, technické, inžinierske a matematické programy, ale aj pre jej zainteresovanie študentov do výskumu, ktorý vedie k  vedeckému, technologickému, sociálnemu alebo humanitárnemu vývoju.
 
 
Univerzita bola založená v roku 1869 v meste West Lafayette v štáte Indiana a navštevuje ju viac ako 39 000 študentov z celého sveta. Mottom Purdue univerzity je finančná dostupnosť štúdia, transformačné vzdelávanie a prispôsobovanie sa svetovo meniacej požiadavke po výskume, preto je podporované inžinierstvo, technológie, informatika,  infúzie zdrojov vo vybraných oblastiach výskumu, najmä rastlinných vied a uľahčenie komercializácie výskumu. Univerzita spolupracuje s inými univerzitami v rámci štátu, ale aj s univerzitami v zahraničí. Práve na dnešnom stretnutí sa obnovila spolupráca medzi PU a Univerzitou Svätého Štefana v Maďarsku (SZIE) , ktorú podpísala dekanka poľnohospodárskej fakulty  Dr. Karen Plaut Glenn W. (PU) a rektor János  Tozser (Univerzita Svätého Štefana). Členovi predstavenstva SPPK Oliverovi Šiatkovskému sa podarilo prediskutovať s dekonkou PU a dekanom pre medzinárodné programy v poľnohospodárstve Indrajeet Chaubeyum aj možnú, budúcu spoluprácu v rámci PU a Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre.
 
 
Následne sa delegácia presunula do prvého výskumného centra PU zameraného na výskum a vývoj sóje, kukurice a ciroku,  ktoré je spolufinancované univerzitou, štátom a súkromnými subjektami, pričom univerzita na chod centra ročne prispieva až 10 mil. Eur. V rámci výskumného centra sú do práce aktívne zapájaní práve študenti. Hlavnou úlohou centra je zhromažďovať všetky potrebné merateľné ukazovatele, ktoré sú po spracovaní zasielané priamo na univerzitu na analýzu. Centrum má svoje vlastné testovacie polia, ktorú sú pravidelne monitorovanými precíznymi dronmi a vyhodnocované sú minimálne dvanástimi študentami po dobu dvanástich dní.  V rámci hodnotenia údajov centrum využíva prístroje, ktoré dokážu presne roztriediť osivá napr. podľa veľkosti alebo farby, separuje napadnuté, choré osivá  od zdravých, analyzuje listy, spodné časti rastlín a pod. Všetky namerané hodnoty sú následne automaticky zasielané do laboratórií PU, kde sa výsledky spracovávajú a vyhodnocujú. Najdôležitejší vústením celej spolupráce výskumného centra s PU je, že namerané a vyhodnotené výsledky sa zasielajú pestovateľom a tým je dokonale spojená veda s praxou. Práve možno v tomto výskumnom centre sa podarí vypestovať kukuricu s ha úrodou 20 ton.
 
 
V poradí posledným stretnutím V4 delegácie bola návšteva u rektora  PU, profesora Jay T. Akridgea, ktorý vyzdvihol záujem poľnohospodárskych samospráv V4 o vzájomnú spoluprácu. Uviedol, že ročne na PU graduje 6 až 7-tisíc študentov, v rámci USA má viacero programov a poskytuje on-line vzdelávanie. Dôležitým faktorom, prečo je PU pre študentov zaujímavá je práve prepojenie vedy s praxou, kvalitné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a technológii a prinajmenšom aj fakt, že PU sa snaží byť pre študentov aj finančne dostupná, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že za posledných 7 rokov sa nezvyšovali školné poplatky.  Univerzita kooperuje s rôznymi podnikateľskými subjektami, ktorí nielenže investujú do výskumu na škole, ale prostredníctvom nich sa univerzite darí študentom šetriť financie. Vďaka týmto a iným snahám o zníženie nákladov pre študentov, študentské úvery klesli až o 31 percent. V rámci zahraničnej spolupráce na PU študuje 10% zahraničných študentov, cieľom je toto percento zvýšiť a zatraktívniť univerzitu aj pre zahraničných študentov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce