Zasadnutie krajín V4 + 4 v Prahe

Hlavnými témami zasadnutia, ktoré sa zorganizovala Agrárnakomora Českej republiky v Prahe deň pred oslavami jej 25. výročia, boli:
 
  • Iniciatíva pre spoluprácu krajín V4+6
  • Spolupráca krajín V4+ v rámci Copa Cogeca
  • Súčasná situácia na poľnohospodárskych trhoch, výsledky žatvy
  • Nekalé obchodné praktiky, problematika klietkových chovov
  • Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo
 
 
Najvyšších zástupcov zasadnutia krajín V4+4 privítal prezident Zdeněk Jandejsek. V úvode zablahoželal predsedovi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilovi Machovi k členstvu v medzinárodných organizáciách Copa Cogeca. Práve spoločný postup nových členských štátov, v ktorých žije viac ako 150 mil. obyvateľov, je pre naše odvetvie zásadné. 
 
Najvyšší zástupcovia agrárnej samosprávy sa zaoberali posilnením pozícii pri rokovaniach. Na ostatnom zasadnutí v Litve odzneli návrhy na vytvorenie iniciatívy, v ktorej by boli zastúpené nové členské krajiny, ktoré vstupovali od EÚ roku 2004. Nové členské krajiny majú podobné problémy, preto na 69. zasadnutí bol predložený návrh štatútu iniciatívy agrárnych komôr a samospráv.
 
 
Pri hodnotení situácie na poľnohospodárskych trhoch konštatovali všetci prítomní, že počasie sa v tomto roku prejavilo v každej krajine. V niektorých suchom a naopak v iných daždivým počasím, ktoré neumožnilo vstup na poľnohospodársku pôdu a pozberanie úrody časti obilnín. Prítomní sa zaoberali aj situáciou na trhu s bravčovým mäsom, možným riešením nízkych nákupných cien a negatívnym dopadom afrického moru ošípaných.
 
Ďalším závažným bodom rokovania poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv bol návrh smernice pre nekalé obchodné praktiky, postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, ako aj problematika klietkových chovov.
 
Ďalším bodom rokovania bolo udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré bolo zároveň aj hlavnou témou seminára, ktorý zorganizovala Agrárna komora Českej republiky. Poľnohospodári sa bežne často stretávajú s negatívnymi postojmi verejnosti k činnosti. Je dôležité upozorňovať na priaznivý vplyv poľnohospodárov na krajinu, veď skutočný poľnohospodár je súčasťou krajiny. Keď je krajina správne obhospodarovaná, v krajine je zadržiavaná voda, skvalitňuje sa pôda a obohacuje sa o organické zložky, znižuje sa používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú aplikované presnejšie a cielenejšie.
 
 
Na záver rokovania podpísali najvyšší predstavitelia Komuniké a dohodli sa na ďalšom postupe pri iniciatíve agrárnych komôr a asociácií.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce