Predseda SPPK opäť na rokovaniach v Bruseli

Počas prvého dňa rokovaní 4. septembra absolvoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho stretnutie s podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu Marošom Šefčovičom.
 
 
Napriek vysokej pracovnej vyťaženosti podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča sa predsedovi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilovi Machovi podarilo s ním stretnúť a informovať ho o významných krokoch, ktoré sa SPPK za posledné obdobie dosiahla. Jedným z nich je aj snaha SPPK o obnovenie členstva v COPA COGECA za pomoci finančnej dotácie rezortného ministerstva.
 
Ďalšou pozitívnou informáciou pre slovenských poľnohospodárov je, že vo vzťahu k SPP 2020+ hovoríme s rezortným ministerstvom jednotným jazykom. Zároveň informoval eurokomisára o pripravovanej konferencii „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, ktorá sa uskutoční v Bratislave 17. – 18. októbra 2018 za účasti európskeho komisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana, ministrov poľnohospodárstva krajín V4 a ďalších významných hostí.
 
Podpredseda EK Maroš Šefčovič vyjadril svoju podporu SPPK pri jej aktivitách a pri jej motivácii slovenských prvovýrobcov na výrobu. Emil Macho na záver spoločného stretnutia uviedol: „ Po dvoch nie dobre využitých PRV máme jedinečnú a možno poslednú možnosť zmeniť smerovanie slovenského agropotravinárskeho sektora. Z tohto pohľadu sa SPP po roku 2020 javí ako zásadná. Preto aktívna účasť SPPK na lobingu v Bruseli je nyvyhnutná. Aby sme boli úspešní, je potrebné hovoriť o našich požiadavkách. Naša argumentácia by mala byť, že cieľom slovenského poľnohospodárstva je trvalo udržateľné životné prostredie, zdravé potraviny, krajinotvorba, život na vidieku. Práve reálne aktivny farmár, špeciálna rastlinná a živočíšna výroba predstavujú nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.“
 
Predseda presadzuje záujmy slovenských poľnohospodárov na pôde COPA COGECA
 
 
Zasadnutie Politického grémia COPA COGECA, 4.9.2018, Brusel
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho bol vyzvaný politickým grémiom COPA COGECA a jej generálnym sekretárom Pekka Pesonenom na vystúpenie na zasadnutí, ktoré sa konalo 4.9.2018 v Bruseli. Požiadavka na vystúpenie predsedu SPPK vzišla zo žiadosti, ktorú SPPK adresovala COPA COGECA. Žiadosť sa týkala prijatia SPPK ako plnohodnotného člena COPA COGECA.
 
Členstvo v COPA COGECA predstavuje pre SPPK a jej členov významný míľnik, nakoľko sa v tomto období kreuje Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 a pozícia COPA je veľmi blízka pozícii, ktorú už dlhšiu dobu prezentuje aj SPPK: odmietanie zastropovania, konvergencia platieb, citlivé komodity a definícia skutočného farmára, tieto témy by mali byť ponechané výhradne na členské krajiny.
 
Predseda SPPK bol na zasadnutí politického grémia privítaný a zároveň mal možnosť predstaviť SPPK ako budúceho člena COPA COGECA. Predseda prítomných na politickom grémiu informoval, že jednou z priorít vedenia SPPK je aktívne sa podieľať na tvorbe agropotravinárskej politiky EÚ, čo bez členstva v COPA COGECA je prakticky nemožné. Emil Macho predstavil SPPK ako najväčšiu a jedinú relevantnú agropotravinársku samosprávnu organizáciu, ktorá má viac ako 1 300 členov hospodáriacich na viac ako 63 % poľnohospodárskej pôdy a ktorej členovia chovajú viac ako 60% všetkých hospodárskych zvierat na Slovensku. 
 
COPA COGECA predstavuje silnú európsku štruktúru, ktorá združuje profesionálne organizácie poľnohospodárov a potravinárov z krajín EÚ. Členstvo v tejto organizácii zabezpečí SPPK možnosť lobovať na úrovni EÚ za záujmy slovenských poľnohospodárov.
 
Snahou SPPK je, aby Prezídium COPA COGECA rozhodla o prijatí SPPK za svojho člena a to už od 14.9.2018. Tento deň je významný z hľadiska schvaľovania pozície COPA k SPP po roku 2020. SPPK má záujem zúčastniť sa tohto hlasovania a aktívne sa doň zapojiť. „SPPK sa svojím členstvom bude aktívne zapájať do činností COPA COPAGA a veríme, že Prezídium našu žiadosť o členstvo podporí a príjme“, dodal predseda SPPK Emil Macho.
 
Ďalšie informácie z rokovania počas druhého dňa vám prinesieme v najbližších dňoch na stránke sppk.sk a aj na našom Facebooku.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce