Účinnejšie prepojenie vzdelávania a praxe

Prepájanie  teórie s praxou a využitie potenciálu fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre poľnohospodárov v praxi bolo hlavnou myšlienkou pracovného stretnutia rektorky SPU v Nitre doc. Klaudie Halászovej a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha. Konalo sa 7. augusta v Nitre.
 
 
Počas rokovania obe strany vyzdvihli význam a výhody obojstrannej vzájomnej kooperácie SPPK a SPU vo vzdelávaní, výskume a propagácie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. Rozdiskutované témy budú podkladom pre vypracovanie memoranda o spolupráci, ktoré sa musí stať zaväzujúcim pri konkrétnych aktivitách oboch strán.
 
Ťažiskovou oblasťou spolupráce bude snaha získavať kvalitne pripravených absolventov pre potreby trhu v pôdohospodárskom a potravinárskom sektore a tiež v rozvoji vidieka. Táto spolupráca nám účinne pomôže smerovať vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť a obsah študijných programov. Navyše je podporená aj získavaním najlepších skúsenosti od odborníkov z praxe vo forme výberových prednášok, seminárov, exkurzií a najmä organizácie praxe, ako súčasti vzdelávacieho procesu.
 
„SPPK musí byť významným partnerom pri definovaní profilu absolventa v podobe jeho vedomostí, zručností a kompetencií, tak aby naši absolventi boli uplatniteľní v jednotlivých oblastiach agrosektoru, “ povedala rektorka. 
 
Predseda SPPK Emil Macho na záver krátko zhodnotil situáciu v slovenskom poľnohospodárstve a zdôraznil obojstrannú dôležitosť tejto spolupráce: „Veľmi si vážime pokračujúci záujem Slovenskej poľnohospodárskej univerzity o spoluprácu s najväčšou agropotravinárskou samosprávou na Slovensku. Nových, odborne zdatných absolventov správne pripravených do praxe potrebuje naše chlebové odvetvie doslova ako soľ. Navyše, poľnohospodári aj potravinári si žiadajú mladých ľudí v praxi, ktorí by v budúcnosti zabezpečili generačnú obmenu a boli aj možným zdrojov inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve“, uviedol E. Macho.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce