Diskutovala špička chovateľov

S vedením komory sa stretli podnikatelia, ktorí chovajú takmer tri štvrtiny ošípaných na Slovensku.
 
 
Zámerom stretnutia bola vzájomná diskusia a priblíženie súčasného stavu v sektore chovov ošípaných. Chovatelia vyzdvihli fakt, že slovenské ošípané sa môžu pochváliť niekoľkými dobrými ukazovateľmi. Na Slovensku momentálne chováme približne 600-tisíc kusov ošípaných. Stavy prasníc sú na úrovni 36-38 tisíc kusov a je pozitívne, že v poslednom období narastajú. Pozitívne vyznievajú aj ukazovatele o úžitkovosti. Za posledných päť rokov sa totiž výrazne zvýšila. Na jednu prasnicu je odchov 27 odstavčiat, pričom pred 15 rokmi to bolo 14,5 odstavčiat. Vzhľadom na stav, v akom sa nachádza celý sektor živočíšnej výroby, je preto dvojnásobne potešiteľné, že Slováci patria v rámci kvality bravčového mäsa medzi európsku špičku.
 
Dovozy
 
 
Problémovou oblasťou, na ktorú chovatelia ošípaných poukázali počas augustového stretnutia s vedením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, boli najmä už spomínané dovozy bravčového mäsa.
 
Podľa údajov Štatistického úradu SR z 1. marca 2018 sa v roku 2017 na Slovensko doviezlo 26 899 t živých ošípaných a 145 236 t bravčového mäsa, vrátane údeného, soleného a bravčových konzerv. Vyviezlo sa 55 482 t živých ošípaných. Súčasne sa vyviezlo 37 997 t bravčového mäsa, vrátane údeného, soleného a bravčových konzerv. Pri porovnaní s rokom 2016 môžeme konštatovať, že vzrástol celkový dovoz o 3,8 %. Z toho dovoz živých zvierat sa zvýšil až o 28,5 %, pričom dovoz mäsa (vrátane výrobkov) stúpol len o 1,0 %.
 
Predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andrej Imrich kritizoval najmä dovoz nekvalitného bravčového mäsa (napríklad zo Španielska, Belgicka či Poľska) za nízke ceny, ktoré deformujú trh s touto komoditou. „Najviac nás trápi dovoz lacného bravčového mäsa, ktoré nie je v porovnateľnej kvalite s domácim. Ide o mäso, ktoré na západe Európy majú problém predať. Môže byť dlhšiu dobu skladované, dokonca v niektorých prípadoch by malo patriť  do kafilérie, a nie k spotrebiteľovi. Navyše, nízku cenu dovážaného mäsa  podporuje  silná štátna podpora  západoeurópskych krajín, ktorej naši výrobcovia nevedia konkurovať“, definuje  podstatu problému predseda zväzu.
 
Bez podpory to nepôjde
 
 
Andrej Imrich hovoril o priamej a nepriamej podpore niektorých krajín Európskej únie do sektora chovov ošípaných. Svojim domácim chovateľom prispievajú napríklad na likvidáciu kadáverov, preplácajú vyšetrenia zvierat, nákup vitamínov, dezinfekciu priestorov a prispievajú im aj na boj s africkým morom ošípaných. Pre našich chovateľov by bolo preto ideálne, aby štát zvýšil podporu pre chov ošípaných.
 
Chovatelia sa počas rokovania zhodli v tom, že dnes nemajú pocti stability a v tom tkvie celý problém živočíšnej výroby na Slovensku. Pri kombinácii nižších podpôr, než majú ich niektorí európski kolegovia, pri nestabilite cien, sa len ťažko plánujú investície, o dlhodobých ani nehovoriac. „Poľnohospodárstvo je rôznofarebné. Aj náš sektor si zaslúži podporu, ktorá nám 20 rokov nebola poskytovaná“, hovoria chovatelia.
 
Z moru je mora
 
 
Mor sa stal morou, nočnou morou. Konkrétne africký mor ošípaných, ktorý už mesiace nedá spávať všetkým chovateľom ošípaných. Aj preto i o tejto téme diskutovali počas stretnutia chovatelia ošípaných s predsedom SPPK Emilom Machom a ústredným riaditeľom SPPK Jozefom Artimom. Slovensko naďalej ostáva v obkľúčení krajín poznačených touto nákazou, ktorá v Európe stavia všetkých kompetentných do pozoru. Sme posledný čistý ostrov v našom regióne, otázka znie, dokedy? Za najväčšie negatívum týchto dní preto Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku považuje výskyt afrického moru ošípaných, ktorý sa nebezpečne priblížil k našim hraniciam. V prípade zavlečenia tejto nákazy na Slovensko by to znamenalo zmrazenie chovu ošípaných a možno že aj rapídny pokles výroby bravčového mäsa.  
 
Bavíme sa o fatálnych následkoch na naše chovy v prípade rozšírenia nákazy aj na naše územie. Myslíme si, že je naozaj len otázkou času, kedy sa cez naše hranice dostanú nakazené diviaky. Vzorom v prevencii pred nákazou a aj v samotnom prípadnom boji s ňou nám môže byť Česká republika. Česi podchytili nákazu veľmi rýchlo a správnym spôsobom a možno budú jedinou krajinou, kde sa africký mor ošípaných podarí zničiť“, uviedol Ladislav Sedmák zo spoločnosti Agroris s.r.o. Rimavská Sobota.
 
Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory chce v najbližšom čase zvolať stretnutia aj so zástupcami ďalších chovateľských zväzov. Cieľom je vypočuť si ich názory na oblasť živočíšnej výroby, ktorú zastupujú a spoločnými návrhmi nájsť správne riešenia problémových oblastí, ktoré môžu živočíšnu výrobu na Slovensku posunúť o krok ďalej.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce