Predseda SPPK s europoslancom

Téma Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 bola hlavným bodom rokovania predsedu SPPK Emila Macha s poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom.
 
 
Okrem oboznámenia sa s prioritami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vo vzťahu k budúcej SPP po roku 2020 sa diskusia niesla aj v duchu celkového rozpočtu Európskej komisie na obdobie rokov 2021-2027.
 
Predseda SPPK Emil Macho požiadal Vladimíra Maňka, aby na pôde Európskeho parlamentu presadzoval myšlienku zachovania čo najsilnejšieho rozpočtu Európskej únie po roku 2020, ktorý by neznamenal krátenie obálky vyčlenenej pre agroptoravinársky sektor. Vzájomná diskusia sa týkala aj obchodných reťazcov a nekalých obchodných praktík.
 
Emil Macho vyjadril ochotu rokovať s europoslancami aj na pôde Európskeho parlamentu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by aj takýmto spôsobom mohla v budúcnosti ovplyvňovať názory europoslancov na dnes toľko diskutovanú tému, akou je Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chce oboznámiť V. Maňka aj so stanoviskom Konzorcia s ČR (SPPK je jeho členom) k SPP po roku 2020. 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce