Ďalšia facka pre pestovateľov cukrovej repy

Zákaz troch neonikotinoidov (Thiamethoxam, Clothianidin a Imidacloprid ) prichádza aj napriek tomu, že štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) nepoukázala na žiadne priame riziko pre opeľovače (včely, čmeliaky, motýle...), ktoré prídu do kontaktu s takto ošetreným osivom cukrovej repy.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pestovatelia cukrovej repy a výrobcovia cukru  obhajovali neonikotinoidy tým, že momentálne absentuje ich adekvátna náhrada. "Rozhodnutie EK považujem za medvediu službu pre včely. Návrat ku klasickej ochrane plošnými postrekmi proti škodcom v porastoch najmä pri cukrovej repe bude totiž oveľa väčšou záťažou pre životné prostredie, ale aj pre ľudí, ktorí aplikujú tieto látky, než to bolo pri neonikotinoidoch. V konečnom dôsledku budú po novom viac trpieť aj opeľovače samotné", uviedol predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Robert Kovács.
 
So zákazom nie je spokojný ani cukrovarnícky sektor, ktorý hovorí o výraznom sťažení podmienok na pestovanie tejto plodiny. V časoch riešenia následkov zrušených kvót na cukor v podobe rekordne nízkych cien cukru a jeho prebytkov na trhu EÚ dnes potrebujú mať cukrovarníci stabilných dodávateľov cukrovej repy. Zákaz neonikotinoidov však pestovateľom cukrovej repy ich situáciu neuľahčí. Očakávajú pokles úrod minimálne o 11%. K tomu si treba pripočítať aj straty kvôli opakujúcim sa suchým rokom, ktoré spôsobujú medziročné kolísanie úrod cukru až o 20%. Rakúski pestovatelia hovoria o zvýšení nákladov na pestovanie až o 400 eur na hektár.
 
„Takéto zaťaženie si skutočne za súčasných podmienok nemôžeme dovoliť. Potrebujeme urýchlene  nájsť mechanizmus na národnej úrovni, ako pestovateľom cukrovej repy kompenzovať straty. Je kľúčové, aby boli aj naďalej ochotní pestovať základnú surovinu pre produkciu cukru“, zdôraznil predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič.
 
Cukorná vertikála - teda prepojenie pestovania cukrovej repy a jej spracovanie - predstavujú jednu z mála plne funkčných potravinových vertikál na Slovensku. Navyše, v produkcii cukru je Slovensko sebestačné, čo je pri zvyšujúcom sa pasívnom salde zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, teda v situácii, keď viac dovážame, ako vyvážame, naozaj veľmi dôležité.
 
Európska komisia dala tri druhy neonikotinoidov na čiernu listinu zakázaných chemických látok koncom apríla. Poľnohospodári začnú cukrovú repu bez neonikotinoidov siať už od budúceho roku.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce