Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín v Prešove

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je na základe poverenia MPRV SR č. 331/2013-100 oprávnená organizačne zabezpečovať odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikáciu a zároveň vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh s celoštátnou platnosťou, po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu v týchto moduloch:
 
Modul 01 - Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov 
 
Modul 02 - Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve
 
Modul 03 - Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora organizuje akreditovanú vzdelávaciu aktivitu dňa 14.3.2018 v PREŠOVE.

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom: zuziova@sppk.sk alebo na t.č. 02/502 17 106

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce